Rishi Sunak có bất ngờ về Bitcoin trong tháng 10 không – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là bài xã luận quan điểm của Jacob Kozhipatt, một người dùng YouTube và là nhà văn.

Cụm từ “Bất ngờ tháng 10” được sử dụng trong chính trị để mô tả một sự kiện thay đổi mô hình vào phút cuối xảy ra một tháng trước cuộc bầu cử ở Mỹ. Ví dụ, vào năm 2016, FBI đã mở lại cuộc điều tra của họ đối với máy chủ email riêng của Hillary Clinton, một sự kiện mà nhiều người cho rằng đã khiến bà thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Vào năm 2020, tổng thống Donald Trump khi đó đã ký hợp đồng COVID-19, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tháng 11.

Thị trường bitcoin đang cần một sự rung chuyển. Năm 2022 là một năm khó khăn đối với giá bitcoin. Hiện tại, bitcoin thấp hơn ~ 65% so với giá của nó chỉ một năm trước đây, khác xa so với dự đoán giá 6 con số mà các mô hình như “stock-to-flow” và những người đầu cơ giá lên lâu năm, như Tim Draper, đã dự đoán.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *