Sách trắng về Bitcoin bỏ lỡ điều gì – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Shinobi, một nhà giáo dục tự học trong không gian Bitcoin và người dẫn chương trình podcast Bitcoin theo định hướng công nghệ.

Sách trắng về Bitcoin là một trong những tài liệu quan trọng nhất được viết trong thế kỷ này cho tất cả mọi người đang đọc nó. Mỗi dịp Halloween, ở đâu đó trong tâm trí của chúng ta, “đây là lúc nó đã xảy ra” xâm chiếm ý thức của chúng ta. Đó thực sự là một trong những khoảnh khắc ngẫu nhiên, vô thưởng vô phạt vào thời điểm đó xen vào một thứ gì đó sẽ thay đổi hoàn toàn động lực của thế giới. Nó đặt ra khuôn khổ của một ý tưởng mà ngay cả ngày nay, với kích thước và tầm quan trọng cực kỳ nhỏ bé đối với thế giới và nền kinh tế của nó, vẫn có ảnh hưởng lớn đến mức độ lớn trên hành tinh này.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *