Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương

Rate this post

Đối với ngành nông nghiệp, khoa học và công nghệ được coi là yếu tố then chốt để thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. Nhờ tiếp thu và áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật này, đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Tiểu Cần tăng hơn 3,5 lần so với năm 2012.

Công ty TNHH MTV Trà Vinh sử dụng hệ thống công nghệ máy cô đặc trong chế biến mật hoa dừa.

Quán triệt Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế xã hội chủ nghĩa. – Định hướng kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ”; Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần đã ban hành Kế hoạch số 47 để triển khai công tác này, đồng thời chỉ đạo các ngành, Đảng ủy, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch. và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương.

Theo đó, hơn 10 năm qua, các ngành, địa phương trong huyện đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan tổ chức 1.275 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ. Bộ Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản cho hơn 50.500 lượt người; đồng thời, phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cho hơn 5.383 hộ tham gia các mô hình kinh tế để người dân từng bước chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.

Ngoài ra, huyện Tiểu Cần còn phối hợp với các viện, trường, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về quy trình sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, kỹ thuật. trồng rau an toàn, trồng dưa lưới trong nhà kính, trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo hướng an toàn cho hơn 375.000 lượt người dân địa phương.

Đáng chú ý, trong 10 năm qua, huyện đã đầu tư gần 2,6 tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện 10 dự án ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Ngoài ra, huyện còn kịp thời triển khai nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn với xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm. đáp ứng các tiêu chuẩn OCOP; hỗ trợ nông dân áp dụng kỹ thuật mới trong phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Cụ thể như: chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, hệ thống quy trình sản xuất lúa tiên tiến SRI, sản xuất rau an toàn, ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo giống bò; sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường chăn nuôi, đầu tư cơ giới hóa sau thu hoạch, chế biến, bảo quản nông sản và nhiều đề tài khác có liên quan nhằm giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở phát huy thành tựu khoa học và công nghệ, toàn huyện đã xây dựng được 77 mô hình sản xuất tiên tiến. Trong đó, có 46 mô hình nuôi (quy mô 3.932,48ha); 18 mô hình ngành thủy sản; 13 mô hình sản xuất chăn nuôi; 4.218 hộ tham gia thực hiện. Hầu hết các mô hình này đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Nổi bật nhất là mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh, hữu cơ và công nghệ sinh học trong sản xuất lúa; mô hình trồng dừa hữu cơ; mô hình trồng dưa đỏ trong nhà kính; Mô hình sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP đã tạo nhãn hiệu, thương hiệu cho 05 sản phẩm chủ lực của địa phương là sản phẩm dừa hữu cơ, bưởi da xanh, gạo thơm, rượu nếp than và 07 sản phẩm đã qua OCOP. đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao như: nước mật hoa dừa, đường hoa dừa, nước uống mật hoa dừa, ca cao sấy dẻo mật hoa dừa, kẹo lạc, lạp xưởng, gạo an toàn.

Các đại biểu tham quan hệ thống bơm tự động trong sản xuất nông nghiệp tại ấp Đại Trường, xã Phú Cần.

Ngoài ra, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ cá thể đầu tư phát triển cơ giới hóa trong sản xuất để từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Hiện toàn huyện có 21.823 phương tiện, máy móc các loại phục vụ sản xuất nông nghiệp; 641 máy phục vụ nuôi trồng thủy sản; 14.547 phương tiện chăn nuôi.

Riêng đối với cây lúa, trong mỗi đợt gieo sạ toàn huyện có hơn 70% diện tích được sử dụng giống lúa chất lượng cao, 100% khâu làm đất, bơm nước và 60% gieo sạ, phun thuốc cơ giới. góp phần tăng hiệu quả lao động, giảm tỷ lệ hao hụt sản phẩm xuống dưới 10%.

Nếu như năm 2012 tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần chỉ đạt khoảng 1.200 tỷ đồng thì nay đã tăng lên khoảng 2.270 tỷ đồng / năm và thu nhập bình quân đầu người hiện nay là hơn 64 triệu đồng. Đồng / năm, tăng hơn 3,5 lần (tương đương 45 triệu đồng) so với 10 năm trước (từ 18,5 triệu đồng năm 2012 lên hơn 64 triệu đồng năm 2022).

Có thể khẳng định, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp không chỉ làm thay đổi nhận thức, phương thức sản xuất mới, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân. người dân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đây cũng là cơ sở, là cơ hội, là nền tảng để huyện Tiểu Cần tiếp tục đầu tư phát triển cho lộ trình đô thị hóa, hướng tới xây dựng thành công các tiêu chí đô thị và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh. đến năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy đề ra.

Bài, ảnh: THANH QUANG

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *