Soft Cap 1 TB mới của Starlink đủ cho Proto-Danksharding nhưng không phải là “Cho trò chơi mở rộng quy mô kết thúc”

Rate this post

hình ảnh bài báo

Yuri Molchan

Người đứng đầu Ethereum tin rằng Starlink về lý thuyết có thể giúp Ethereum phát triển proto-danksharding nhưng nó không đủ để mở rộng quy mô toàn diện của blockchain

Nội dung

  • Vitalik trên 1 TB của Starlink cho đề xuất giải pháp mở rộng quy mô của Ethereum
  • Starlink bổ sung soft cap 1 TB cho người dùng gia đình

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã lên Twitter để bình luận về sự thay đổi mới về điều kiện người dùng dành cho khách hàng ở Mỹ và Canada, những người đang sử dụng Startlink Internet tại nhà.

Anh ấy tin rằng 1 TB thông qua Starlink của Elon Musk là đủ cho proto-danksharding.

Vitalik trên 1 TB của Starlink cho đề xuất giải pháp mở rộng quy mô của Ethereum

Buterin tweet rằng sức mạnh của “giới hạn mềm 1 TB” mỗi tháng cho việc sử dụng tại nhà là đủ cho proto-danksharding. Tuy nhiên, anh ấy tweet, “không phải cho trò chơi kết thúc mở rộng quy mô”.

Bên cạnh đó, anh ấy tuyên bố rằng Ethereum vẫn cần danksharding đầy đủ với lấy mẫu dữ liệu sẵn có để làm cho nút hoạt động khả thi ”về lâu dài.

Quảng cáo

Proto-danksharding (còn được gọi là EIP-4844) được Vitalik đề xuất vào tháng 3 năm nay như một giải pháp mở rộng quy mô cho chuỗi Ethereum vốn thường có tắc nghẽn trong vài năm qua. Proto-danksharding là một cách để xác minh dữ liệu tập trung vào các giao dịch mang blob mà EVM không thể xử lý.

Nó được cung cấp để thay thế cho danksharding và thay vì tạo thêm không gian cho việc chuyển giao trên Ethereum, nó chia các giao dịch thành các khối dữ liệu và cung cấp nhiều không gian hơn cho chúng.

Tuy nhiên, vẫn chưa có đề xuất nào được thực hiện.

Starlink bổ sung soft cap 1 TB cho người dùng gia đình

Starlink đã thông báo một chút thay đổi về điều kiện sử dụng đối với người dùng gia đình của các dịch vụ Internet ở Mỹ và Canada.

Từ bây giờ, họ sẽ được hưởng chính sách “sử dụng hợp lý”, có nghĩa là người dùng có băng thông không giới hạn bắt đầu một tháng mới với Quyền truy cập ưu tiên.

Nhưng nếu họ vượt quá 1 TB trong tháng, họ sẽ có thể kết thúc thời hạn thanh toán hàng tháng với biểu giá Truy cập Cơ bản.

Quyền truy cập cơ bản giả định mức độ ưu tiên sử dụng thấp hơn, tức là nếu mạng bị quá tải, các máy khách có Quyền truy cập cơ bản sẽ nhận được kết nối chậm hơn so với các máy khách có Quyền truy cập ưu tiên.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *