Sự khan hiếm tuyệt đối của Bitcoin thay đổi cuộc sống của bạn – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là đoạn trích được chép lại của “Podcast của Tạp chí Bitcoin” do P và Q. tổ chức. Trong tập này, họ cùng với Knut Svanholm để nói về cách Bitcoin có thể cải thiện mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn và cách Bitcoin hoạt động như một vũ khí của hòa bình.

Xem tập này trên YouTube hoặc Rumble

Nghe Tập Tại Đây:

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *