Sự phát triển đến từ Binance Smart Chain

Rate this post

– Quảng cáo –

Bắt đầu từ hôm nay, Binance Chain và Binance Smart Chain (BSC) sẽ trở thành BNB Chain. Sự chuyển đổi này càng làm nổi bật mối quan hệ chặt chẽ của BSC với mã thông báo BNB và hệ sinh thái BNB.

Theo bước chân của nhiều dự án được cộng đồng hỗ trợ, BNB đã và đang trên hành trình phát triển của riêng mình theo hướng đổi mới và phân quyền lớn hơn, và BNB đã vượt qua Binance về các trường hợp sử dụng.

– Quảng cáo –

BNB, viết tắt của “Build and Build” (trước đây gọi là Binance Coin), là một mã thông báo khí blockchain “cung cấp năng lượng” cho các giao dịch trên Chuỗi BNB.

Chuỗi BNB bao gồm:

  • BNB Beacon Chain (trước đây là Binance Chain) – Quản trị chuỗi BNB (cổ phần, bỏ phiếu)
  • BNB Smart Chain (BSC) (trước đây là Binance Smart Chain) – Tương thích với EVM, các lớp đồng thuận và các trung tâm đa chuỗi.

Sự kiện đổi tên này cũng mang lại nhiều tiến bộ hơn để giúp người dùng, dự án và nhà phát triển luôn kết nối với cộng đồng BNB Chain. BNB Chain sẽ bao gồm các ứng dụng quy mô lớn, bao gồm GameFi, SocialFi và Metaverse. Đặc biệt:

  • Mở rộng quy mô từ chuỗi đơn sang chuỗi đa
  • Tăng thông lượng của BSC
  • Giới thiệu về cơ chế quản trị chuỗi
  • Cải thiện các giải pháp mở rộng quy mô và mở rộng trình xác nhận của BSC từ 21 lên 41 (với 20 trình xác nhận đóng vai trò là nhà sản xuất khối ứng cử viên)

BNB Chain vẫn là một hệ sinh thái dựa trên cộng đồng, mã nguồn mở và phi tập trung. Thông qua khái niệm MetaFi, cộng đồng BNB Chain sẽ hướng tới việc xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp sức mạnh cho nền kinh tế ảo song song với thế giới thực.


Đọc thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *