Sức lan tỏa của tuổi trẻ cơ quan tham mưu chiến lược

Rate this post

Ngoài nhiệm vụ tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đại hội còn là nơi hội tụ, phổ biến. nguyện vọng, cống hiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên (CB, TU). Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị BTTM khi trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về ngày hội thanh niên của đơn vị.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027) có ý nghĩa như thế nào đối với việc khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ ĐVTN?

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn: Đây là dấu mốc quan trọng, là chuỗi hoạt động chính trị sâu rộng của tuổi trẻ BTTM không chỉ trong năm 2022 mà cả những năm tiếp theo. Tại đại hội, tuổi trẻ BTTM sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến ​​vào dự thảo báo cáo chính trị; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình BTTM 5 năm qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm tới. Từ đại hội sẽ xác định những định hướng cơ bản cho các chương trình hành động và phong trào thi đua. Đặc biệt, phương châm phấn đấu của đội ngũ cán bộ, ĐVTN mà Đại hội lần này đề ra là “Dũng cảm, xung kích, sáng tạo, kỷ cương”. Đây là tiền đề quan trọng để tuổi trẻ tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của mình, khơi dậy khát vọng cống hiến, xung kích, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Nền tảng để xây dựng phương châm của người thanh niên trong BTTM là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn: Tiền đề quan trọng để xây dựng là những kết quả mà tuổi trẻ Trí tuệ thông minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Dự trữ Thương mại Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Cục Dự trữ Thương mại, cấp ủy, chỉ huy các cấp, các đoàn thể, cán bộ, thanh niên toàn Thế giới. Trung tâm Thương mại đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định từ đầu nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trực thuộc BTTM. Trước hết, công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, thanh niên luôn được định hướng, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, sát thực tiễn. Từ đó, cán bộ, đàn em có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các phong trào thi đua, hoạt động của tuổi trẻ BTTM cũng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của cơ quan, đơn vị, gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng. Các cơ sở đoàn đã cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua bằng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình “Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ” của các cơ quan tham mưu, nghiên cứu khoa học, kỹ năng; Các phong trào: “Thanh niên với kỷ cương và an toàn giao thông”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, “Trinh sát nhanh, trấn áp hiệu quả”, “Rèn trống, thổi kèn”, “Rèn mắt, luyện tay, học tốt, bắn giỏi” của thể thao đạt thành tích cao và tài sản cố định …

Từ thực tiễn của phong trào thi đua xung kích, trong 5 năm qua, đã có hàng trăm công trình, đề tài khoa học và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tuổi trẻ toàn Cục CSBV được nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. . thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội, có 67 đề tài, sáng kiến ​​được chọn tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Quân đội, trong đó, nhiều công trình, đề tài, sáng kiến ​​đạt giải cao (6 giải nhất, 9 giải nhì, 10 giải ba, 13 giải khuyến khích). Nhiều cán bộ, thanh niên tham gia và đạt kết quả cao trong các cuộc bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng các cấp, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Hồ Chí Minh, Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ… CB, vận động viên cũng tình nguyện tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu vươn lên hoàn thiện. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan, được Liên hợp quốc đánh giá cao, góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trước bạn bè quốc tế … 5 năm qua, có 252 đoàn cơ sở thăm, 4.280 lượt cán bộ, thanh niên được các cấp khen thưởng.

PV: Để có được những kết quả nổi bật đó, kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Thanh niên hoàn lương là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn: Trước hết, các tổ chức cơ sở, cán bộ, đoàn viên thanh niên luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, hướng dẫn của trên về công tác Chữ thập đỏ và phát triển thanh niên; tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, đa dạng hóa các mô hình hoạt động; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng của tuổi trẻ gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của Đơn vị và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội; xây dựng nhiều mô hình thi đua, chương trình hành động cụ thể nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong từng nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, đảm bảo cán bộ Đoàn không chỉ có trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp hoạt động mà còn phải có tâm. máu lửa, trách nhiệm cao trong Đổi mới & Phát triển; thường xuyên quan tâm, chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của CBGV và HSSV; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, nêu cao vai trò tự quản của tổ chức đoàn, ý thức tự giác, tự giác của đội ngũ cán bộ, thanh niên; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút ​​kinh nghiệm để xây dựng, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những tập thể, cá nhân gương mẫu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức. nếm thử.

PV: Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CTĐ và phát triển thanh niên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần xác định phương hướng thực hiện nhiệm kỳ tới là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn: Đại hội cần xác định cho cán bộ, thanh niên và các tổ chức cơ sở Đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BTTM và các đoàn thể. Văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác xây dựng và phát triển thanh niên.

Phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ mới cần tập trung đẩy mạnh phong trào thanh niên xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tuổi trẻ và của các cấp, các ngành; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có lý tưởng, ý chí, khát vọng cống hiến, phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, tận tụy, tâm huyết với nhiệm vụ; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, thực sự là lực lượng sáng tạo, đổi mới đi đầu trong công tác và thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng. , đạo đức, tổ chức và cán bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Gương mẫu, tiêu biểu”.

Các tổ chức cơ sở Đoàn trong Khu thương mại cần xác định rõ nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, gắn với các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, quân đội và Trung ương Đoàn; triển khai phong trào “Tuổi trẻ Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” …

PV: Bạn gửi thông điệp gì đến ngày hội thanh niên BTTM?

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn: Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, các đại biểu sẽ đóng góp nhiều ý kiến ​​xây dựng các văn kiện chính trị của đại hội; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, giải pháp tổ chức và hoạt động BTTM trong thời gian tới, tạo tiền đề để tổ chức đoàn ở các cơ quan, đơn vị trong BTTM cụ thể hóa thành các chương trình hành động thiết thực. góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo và trách nhiệm chính trị của đội ngũ cán bộ, thanh niên, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, có sức lan tỏa sâu rộng, giúp tuổi trẻ BTTM không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, mưu lược-Tận tụy, sáng tạo. -Đoàn kết, sức mạnh tổng hợp-Quyết chiến, quyết thắng ”, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ X, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Bộ Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, cơ quan. , đơn vị vững mạnh toàn diện “Gương mẫu, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

PV: – Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

DUY VÂN (thực hiện)

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *