SWIFT và Chainlink công bố quan hệ đối tác

Rate this post

– Quảng cáo –

Hệ thống nhắn tin liên ngân hàng SWIFT đã hợp tác với nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Chainlink để sử dụng giao thức tương tác chuỗi chéo (CCIP), đồng sáng lập Chainlink Sergey Nazarov đã thông báo tại hội nghị SmartCon 2022. vào thứ Tư.

CCIP sẽ cho phép giao tiếp và di chuyển mã thông báo giữa các tổ chức và giúp đẩy nhanh việc áp dụng blockchain trong thị trường vốn, Nazarov nói.

– Quảng cáo –

Hơn 11.000 ngân hàng và tổ chức tài chính đang kết nối với SWIFT. mạng .

Theo Jonathan Ehrenfeld Solé, Giám đốc Chiến lược tại SWIFT, hai tổ chức trước đây đã làm việc cùng nhau để tìm hiểu về việc phát hành và mua lại trái phiếu.

SWIFT ghi lại trung bình 44,8 triệu tin nhắn thông tin tài chính mỗi ngày tính đến tháng 8 năm 2022.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *