Tại sao Phòng trưng bày Superchief ‘nghiêng về phía thực sự khó thực sự sớm’ để hiển thị NFT

Rate this post

Tại sao Phòng trưng bày Superchief ‘nghiêng về phía thực sự khó thực sự sớm’ để hiển thị NFT

Người đồng sáng lập Phòng trưng bày Superchief, Ed Zipco đã tham gia cùng Dan Roberts và Stacy Elliott của Decrypt tại Chainlink SmartCon 2022 để nói về phòng trưng bày IRL NFT của Superchief ở LA, cách phòng trưng bày đã cập nhật công nghệ của mình vào năm 2016 đối với màn hình mỏng để hiển thị nghệ thuật kỹ thuật số và tại sao Zipco lại tin tưởng vào Superchief ” hiển thị tác phẩm kỹ thuật số theo cách bạn muốn sống với nó hoặc xem nó trong bảo tàng — không phải trên điện thoại, không phải trên máy tính xách tay. “

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *