Tạo cơ chế phát triển y tế Thủ đô theo hướng hiện đại, chất lượng cao

Rate this post

Tạo điều kiện cho nền y tế Thủ đô phát triển

Cho ý kiến ​​về việc nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội Nguyễn Văn Dũng đề nghị, phát triển y tế Thủ đô theo hướng: Hiện đại, chất lượng cao cần tập trung các giải pháp tăng cường đầu tư cho y tế, đào tạo, sử dụng nhân lực, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Trước hết, đầu tư cho y tế phải tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Mức tương đương được tính bằng tỷ lệ phần trăm đầu tư cho y tế trên tổng mức đầu tư phát triển kinh tế – xã hội và mức tương đương được tính theo mức đầu tư cho y tế bình quân đầu người. Từ đó tính toán đầu tư hợp lý cho phát triển y tế hiện đại chất lượng cao phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Thủ đô. Đồng thời, việc đầu tư phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Dựa trên cơ cấu bệnh tật hiện tại và hướng tới tương lai. Đặc biệt, cần đầu tư cho y tế dự phòng đủ mạnh để ứng phó với các đợt bùng phát mới và dịch bệnh nguy hiểm. Điều này đảm bảo hiệu quả đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn; Đầu tư tập trung, không dàn trải.

Ngoài ra, việc đào tạo phải theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Bao gồm đào tạo chuyên ngành và đào tạo phổ thông. Hà Nội yêu cầu có chế độ riêng, tự chủ đào tạo nhân lực y tế. Đó là đào tạo đặt hàng với các trường đại học y, đồng thời cần có cơ sở đào tạo riêng, một trường đại học y riêng cho Hà Nội. Đồng thời, sử dụng đúng chuyên môn đã được đào tạo. Nhân viên y tế làm việc ở lĩnh vực nào thì phải được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực đó thì mới phát huy được chất lượng chuyên môn. Tăng cường trao đổi chuyên môn giữa tuyến trên và tuyến dưới tạo điều kiện tốt nhất để phát triển chuyên môn và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chụp cộng hưởng từ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội;  Dông
Chụp cộng hưởng từ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

“Ngoài ra, Hà Nội là thủ đô cần được chuyển giao kỹ thuật tiên tiến nhất, không dựa vào phân tuyến kỹ thuật giữa trung ương và địa phương. Y tế Hà Nội có thể làm được tất cả các kỹ thuật cao mà không Trung ương làm được, thậm chí làm tốt các kỹ thuật tiên tiến ở thế giới, tăng cường chuyển giao kỹ thuật từ các cơ sở y tế tuyến Trung ương về Hà Nội, đồng thời tăng cường hợp tác y tế giữa hai nước Tuyến Trung ương và Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng ngành y tế Thủ đô Tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu và chuyển giao hiện đại kỹ thuật y học của các nước tiên tiến vào nền y tế Thủ đô phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho y tế Thủ đô có bước phát triển mới ngang tầm với các nước có nền y tế phát triển ”- Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội Nguyễn Văn Dũng nêu rõ.

Thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho y tế

Theo Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội Nguyễn Văn Dũng, để thực hiện các giải pháp trên và phát triển y tế Thủ đô theo hướng hiện đại, chất lượng cao, Hà Nội cần có một số cơ chế, chính sách đặc thù. đặc thù của Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của y tế Thủ đô. Các giải pháp trên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội. Tuy nhiên, đây là những giải pháp mang tính đặc thù của Hà Nội, chưa được thể chế hóa thành chính sách nên những giải pháp đó cần phải khái quát để phản ánh chính sách đặc thù của Trung ương quy định cho Hà Nội thực hiện. .

Ngoài ra, cần tạo cơ chế đẩy mạnh xã hội hóa y tế để các thành phần kinh tế (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) tham gia đầu tư phát triển y tế Thủ đô. Khi tham gia bình đẳng theo pháp luật và thủ tục đơn giản. Chỉ có như vậy Hà Nội mới thu hút được các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển y tế Thủ đô.

Trong khi đó, theo Phó Chủ tịch Hội Y học Hà Nội Bùi Thị Hiệp, ở góc độ đại dịch Covid 19, chúng ta thấy vai trò quan trọng hơn của mạng lưới y tế cơ sở trong công tác bao vây và dập dịch. . Mô hình bệnh tật hiện nay ở thủ đô Hà Nội đã thay đổi. Các bệnh do rối loạn chuyển hóa, tim mạch, ung thư… ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế tại các bệnh viện, trung tâm. Cấp cứu trong nội thành là cần thiết.

Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Hà Nội Bùi Thị Hiệp cho rằng, về lâu dài, việc thành phố quy hoạch theo nguyên tắc phát triển y tế toàn vùng góp phần hạn chế tình trạng quá tải cho hệ thống y tế trung tâm. Thủ đô Hà Nội cần có trung tâm dịch vụ y tế đồng bộ giữa nghiên cứu, đào tạo, khám chữa bệnh, ứng dụng kỹ thuật cao ngang tầm khu vực và toàn cầu, trong đó có Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *