Tập đoàn FTX có số dư tiền mặt là 1,24 tỷ USD

Rate this post

Tập đoàn FTX có số dư tiền mặt là 1,24 tỷ USD

Tập đoàn FTX, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11, có tổng số dư tiền mặt là 1,24 tỷ đô la, theo một hồ sơ FTX mới nộp lên tòa án.

Hồ sơ, được nộp vào cuối ngày 21 tháng 11 bởi cố vấn tài chính được đề xuất của Tập đoàn FTX, Alvarez & Marsal North America LLC, cho thấy một bản tóm tắt cập nhật về số dư tiền mặt của Tập đoàn FTX kể từ ngày 20 tháng 11.

– Quảng cáo –

Số dư tiền mặt của Tập đoàn FTX bao gồm số tiền của cả các thực thể mắc nợ và không mắc nợ.

“Khoảng 751 triệu đô la được giữ trong các tổ chức con nợ và phần còn lại, 488 triệu đô la, nằm trong các tổ chức không phải là con nợ,” hồ sơ viết.

Số dư tiền mặt này thấp hơn nhiều so với con số 3,1 tỷ USD mà FTX Group hiện đang nắm giữ nợ của 50 chủ nợ lớn.

Theo một báo cáo gần đây của TheBlock, nếu tính tổng các chủ nợ của FTX, con số có thể lên tới hơn 1 triệu chủ nợ, bao gồm cả các nhà đầu tư cá nhân.

Một báo cáo gần đây của Financial Times cho biết FTX chỉ có 900 triệu đô la tài sản lưu động so với 8,9 tỷ đô la nợ phải trả.

Chứng kiến ​​tình trạng tồi tệ của FTX, Giám đốc điều hành mới của sàn giao dịch, John J. Ray, gần đây nói “Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình, tôi thấy một sàn giao dịch thất bại hoàn toàn,” anh ấy nói, “ở FTX, có rất nhiều giao dịch mờ ám cần được làm sáng tỏ.”

“Từ việc tính toàn vẹn của hệ thống bị xâm phạm, đến việc tập trung quyền kiểm soát vào tay một nhóm rất nhỏ những cá nhân thiếu kinh nghiệm… đã dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của FTX,” Ray nói.

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *