"thần đèn" di dời chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấn – Báo Lao Động

Rate this post

“Thần đèn” di chuyển chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấnBáo lao động

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.