Thanh Hóa đề xuất bỏ quy định về tỷ lệ lấp đầy trong các khu công nghiệp và miễn tiền thuê đất cho các dự án

Rate this post

Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1 khu kinh tế ven biển (KKT Nghi Sơn với diện tích 106.000 ha) và 8 khu công nghiệp (với tổng diện tích 2.035 ha.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thu hút các dự án đầu tư mới và sẵn sàng tiếp nhận các dòng vốn đầu tư chuyển dịch vào Thanh Hóa trong giai đoạn hậu 19, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu bổ sung một số khu công nghiệp, lồng ghép vào Quy hoạch tổng thể tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ bổ sung vào quy hoạch 1 khu kinh tế cửa khẩu (Khu kinh tế cửa khẩu Na Mèo) và 11 khu công nghiệp; xóa bỏ khu công nghiệp Hoàng Long để dành quỹ đất phát triển đô thị.

Đến nay, Quy hoạch vùng tỉnh Thanh Hóa đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày 30/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 1004 / TTg-NN về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, khu đô thị. Trong đó, tạm thời điều chỉnh diện tích đất các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến ngày 31/12/2020 giảm 2.100 ha. Như vậy, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 2.137 ha đất để phát triển công nghiệp.

Hiện nay, để xử lý các vấn đề liên quan đến quy hoạch trong giai đoạn chuyển tiếp khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt; ngày 16/8/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 751/2019 / UBTVQH14 giải trình một số điều của Luật Quy hoạch; theo đó: Các quy hoạch có thể được lập cùng một lúc; quy hoạch nào lập xong, thẩm định trước thì quyết định, phê duyệt trước; sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì phải điều chỉnh quy hoạch cấp dưới theo quy hoạch cấp trên.

Để tiếp tục đầu tư phát triển các khu công nghiệp và không bị gián đoạn quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt, Thanh Hóa kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng Nghị quyết số 751/2019 / UBTVQH14 của Quốc hội. hiệp hội để thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch tổng thể và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm cơ sở lựa chọn dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp ưu tiên đầu tư, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư. thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Như vậy, việc triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ được phê duyệt và triển khai sớm hơn, làm cơ sở để thu hút các dự án đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, địa phương này cũng đề xuất, trước hết nghiên cứu bỏ quy định tỷ lệ lấp đầy khi thành lập, mở rộng Khu công nghiệp; HÀNG TRIỆUThứ hainghiên cứu điều chỉnh tăng chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp cho tỉnh Thanh Hóa.

Để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm những thủ tục không cần thiết và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, Thanh Hóa đề nghị Bộ Công Thương cho phép: Đối với những thay đổi nhỏ: “Tên, địa điểm, khu vực, ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các nội dung khác của cụm công nghiệp … không làm thay đổi mục tiêu, tính chất, tăng diện tích sử dụng đất của quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ”.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *