Thành phố. TP.HCM cần sử dụng năng lượng hiệu quả, hướng tới tăng trưởng xanh

Rate this post

Tiêu thụ năng lượng bền vững – con đường đi tới tương lai Thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10% điện năng

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề trên, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Mã Khải Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Tiết kiệm năng lượng (ENERTEAM).

Ông đánh giá thế nào về tình hình sử dụng năng lượng trên địa bàn thành phố? Hồ Chí Minh ngày nay?

Như chúng ta đã biết, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất cả nước và là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước. Để duy trì và đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế, vấn đề an ninh năng lượng là trọng tâm của thành phố. Hồ Chí Minh, ưu tiên đáp ứng nhu cầu năng lượng rất lớn cho các ngành kinh tế như công nghiệp – xây dựng, dân dụng, giao thông và dịch vụ.

Tiêu thụ năng lượng bền vững hướng tới tăng trưởng xanh tại TP.
Ông Mã Khải Hiền cho rằng TP.HCM và ngành điện có hạ tầng kỹ thuật cung cấp và quản lý điện khá tốt.

Trung bình mỗi năm thành phố tiêu thụ khoảng 25 tỷ kWh điện, chiếm khoảng 10% so với cả nước. Đặc biệt, theo danh mục các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2021, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, có 286 doanh nghiệp trong danh sách này, trong đó có 160 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, 122 công trình xây dựng và 04 doanh nghiệp giao thông vận tải.

Với nhu cầu tiêu thụ năng lượng lớn như vậy, trong khi nguồn năng lượng cung cấp cho cả nước luôn đứng trước nguy cơ thiếu hụt. Để đáp ứng yêu cầu về năng lượng cho phát triển kinh tế – xã hội, Tp. Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững và các mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, Thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tập trung đào tạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá của tôi, TP.HCM cũng như ngành điện hiện có hạ tầng kỹ thuật tốt về cung cấp và quản lý điện như Trung tâm GIS, SCADA, hệ thống theo dõi và giám sát tiêu thụ năng lượng. đo từ xa đến từ hộ gia đình, v.v.

Tiêu thụ năng lượng bền vững hướng tới tăng trưởng xanh tại TP.
Thành phố. Hồ Chí Minh khuyến khích khách hàng đầu tư hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời

Thành phố cũng đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực liên quan đến năng lượng và các hoạt động tiết kiệm năng lượng như: thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị, hội thảo. hội nghị triển lãm về tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và năng lượng xanh, v.v.

Năm 2021, toàn thành phố tiết kiệm được gần 584 triệu kWh, chiếm 2,26% sản lượng điện thương phẩm, góp phần giảm phát thải gần 440 nghìn tấn CO2 ra môi trường. Năm 2022, ngành điện phấn đấu đạt tối thiểu ≥ 2% tổng sản lượng điện thương phẩm.

Thành phố. TP.HCM cũng có chính sách khuyến khích người dân sử dụng năng lượng sạch. Tổng công suất năng lượng tái tạo trên địa bàn đến thời điểm hiện tại là 35,4 MW, so với nhu cầu phụ tải lớn nhất toàn thành phố là 3.575 MW.

Vậy đâu là những tồn tại mà thành phố cần khắc phục, thưa ông?

Cũng như các thành phố lớn trên thế giới, TP. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phải đối mặt với các vấn đề phát triển đô thị như dân số tăng nhanh, nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, ô nhiễm, suy thoái môi trường, ùn tắc giao thông, dịch vụ kém hiệu quả,… ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và năng lượng của địa phương.

Ngoài ra, Tp. Thành phố Hồ Chí Minh không có điều kiện, địa hình phù hợp để phát triển các nguồn năng lượng truyền thống như thủy điện, nhiệt điện, hoặc các mô hình năng lượng tái tạo tập trung như trang trại điện gió, điện mặt trời, v.v.

Trong khi đó, đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo phi tập trung, sự phát triển của thành phố còn chậm so với quy mô, chủ yếu phát triển máy nước nóng năng lượng mặt trời. Nguồn phát điện từ năng lượng mặt trời còn không đáng kể, do chi phí đầu tư cao, trong khi giá bán điện chưa được nhà nước hỗ trợ.

Những tồn tại trên cũng ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển liên quan đến năng lượng của thành phố, trong đó đề cập đến thành phố thông minh, thành phố 4.0, thành phố thông minh, v.v.

Do đó, việc phát triển năng lượng và hướng đi của TP. Hồ Chí Minh cần có những lựa chọn phù hợp để giải quyết các vấn đề nêu trên, đồng thời tập trung hơn vào hoạt động quản lý và giảm nhu cầu thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và triển khai nhằm thúc đẩy Chương trình quốc gia. về sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm trên địa bàn thành phố mà thành phố đang triển khai.

Mặc dù là tỉnh có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước nhưng đến năm 2021 chỉ có 91 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được kiểm toán; xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho 17 cơ sở; hỗ trợ đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao cho 11 cơ sở; 12 tòa nhà được đánh giá hiệu quả năng lượng, với số lượng doanh nghiệp thấp như vậy, một phần do đại dịch Covid-19, thành phố phải thực hiện phân chia xã hội vào năm 2021, …

Để đảm bảo phát triển năng lượng bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng tăng trưởng xanh, theo ông Hồ Chí Minh cần thực hiện những bước nào?

Trước hết, chúng ta cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ trong những năm tới để đáp ứng mục tiêu năng lượng xanh thay thế dần năng lượng hóa thạch một cách bền vững nhất.

Tiếp theo, thành phố phải thực hiện đồng bộ, gắn phát triển năng lượng với phát triển đô thị để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, phù hợp cho thành phố. Bên cạnh đó, Tp. TP.HCM cũng cần tính toán kỹ lộ trình chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, bền vững để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn TP.

Thử nghiệm mô hình DPPA – Mua bán điện trực tiếp cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp của thành phố có thể ký hợp đồng mua điện sạch, ít phát thải từ các trang trại gió, trại mặt trời; Thúc đẩy ứng dụng năng lượng sạch phi tập trung như năng lượng mặt trời trên mái nhà hộ gia đình, v.v.

Tiêu thụ năng lượng bền vững hướng tới tăng trưởng xanh tại TP.
Thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch để tận dụng lợi thế của địa phương

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ tuân thủ của các doanh nghiệp đối với kiểm toán năng lượng năm 2021 cho thấy, việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý năng lượng chỉ ở mức 30 – 40%, đây là mức của hệ thống quản lý năng lượng. thấp, không cao. Vì vậy, cần đẩy mạnh các hoạt động kỹ thuật công nghệ như tiết kiệm năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Qua đó, giúp các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng và triển khai thực hiện.

Ngoài việc duy trì các hoạt động truyền thông và cải thiện năng lượng cho các hộ gia đình, việc giám sát phù hợp các doanh nghiệp sử dụng năng lượng cũng được yêu cầu để thúc đẩy việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Cuối cùng, để thúc đẩy hỗ trợ tài chính, thành phố cần có sự kết hợp nhiều nguồn lực từ ngân sách thành phố, các tổ chức tài trợ cũng như huy động khu vực tư nhân, nâng cao khả năng tiếp cận các hoạt động đầu tư để thực hiện các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *