Thay đổi đơn giản và tùy chỉnh trang đăng nhập WordPress

Rate this post

Hướng dẫn cách sửa đổi logo (thay thế) biểu tượng, tùy chỉnh Biểu trưng URLTiêu đề Đăng nhập WordPress trang đăng nhập wp-admin không có Plugin. Bạn sẽ cần nó mỗi khi đăng nhập Giao diện trang quản trị WordPress sẽ mang một phong cách cá nhân hóa, hoặc thay đổi giúp khách hàng đăng nhập vào website WordPress để xem Logo, khách hàng sẽ cảm thấy chuyên nghiệp hơn.

Cách tùy chỉnh giao diện trang đăng nhập WordPress
Cách tùy chỉnh giao diện trang đăng nhập WordPress

Cách thay đổi logo WordPress trên giao diện Đăng nhập

Đến Thay đổi biểu trưng WordPress Trong trang đăng nhập, bạn chỉ cần chuẩn bị 1 file định dạng ảnh .png và sao chép mã sau vào tệp functions.php trong theme bạn đang sử dụng vẫn ổn mà không cần Plugin. Hãy chú ý thay đổi đường dẫn và tên tệp của tệp ảnh /images/tt_logo.png Tùy theo tên của Logo mà bạn có thể đặt nó.
function mw_login_styles() {
echo '<style type="text/css">.login h1 a { background: url('. get_bloginfo("template_directory") .'/images/tt_logo.png) no-repeat center top;width: inherit;}</style>';
}
add_action('login_head', 'mw_login_styles')

Thay đổi liên kết URL trên logo đăng nhập WordPress

Sau khi thay đổi hình ảnh Logo trên trang đăng nhập WP-Admin Tùy bạn, nhưng bạn cần thay đổi URL khi nhấp vào hình ảnh trên trang Web của bạn bằng cách thêm dòng mã sau vào tệp functions.php trong chủ đề đang sử dụng:
// Change Login URL
function mw_login_url() {
return get_home_url();
}
add_filter( 'login_headerurl', 'mw_login_url' );

Thay đổi tiêu đề trang wp-quản trị viên WordPress

Bạn cũng có thể thay đổi tiêu đề của trang đăng nhập WordPress bằng cách sao chép mã sau vào tệp functions.php tại chủ đề được sử dụng
// Change Login Title
function mw_login_title() {
return get_bloginfo('name');
}
add_filter( 'login_headertitle', 'mw_login_title' );
Như vậy là Tiến Tân Blog đã hướng dẫn các bạn cách tùy chỉnh trang đăng nhập WordPress theo phong cách cá nhân theo ý thích của bạn.

Chúc may mắn!

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.