Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sẩy thai

Rate this post

NGUYỄN THỊ THANH (Q.Thủ Đức, TP.HCM) hỏi: “Lao động nữ tham gia BHXH được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Vậy trường hợp lao động nữ không may bị sảy thai thì được nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức sau sảy thai. ?

Ban Quan hệ Lao động – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trả lời: Lao động nữ tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản của BHXH mà không may bị sẩy thai theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật BHXH 2014 thì được nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản.

Theo quy định tại Điều 33 Luật BHXH 2014, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, thời điểm sảy thai được quy định như sau: 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 5 tuần đến dưới 13 tuần; 40 ngày nếu thai từ 13 tuần đến dưới 25 tuần; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần trở lên. Thời gian nghỉ thai sản nêu trên bao gồm cả ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Theo PV

Công nhân

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *