Thủ tướng: Học viện Nông nghiệp Việt Nam phải trở thành trường đại học hàng đầu thế giới về nông nghiệp

Rate this post

Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 19-NQ / TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1665 / QĐ-TTg ngày 30/10/2017 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số 844 / QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

VỊ TRÍ CỦA NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. các chức danh.

Đồng thời, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên và người lao động Học viện trong công tác phòng chống dịch 2 năm qua; khuyến cáo mạnh mẽ và tích cực triển khai công tác tiêm chủng trong Học viện.

Theo Thủ tướng, nông nghiệp nước ta trong thời gian qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại như nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ manh mún, thiếu liên kết, năng suất thấp; Hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa cao.

Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa trở thành động lực chính để tạo đột phá trong phát triển; nhiều loại cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn còn nhiều bất cập; Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, mất cân bằng sinh thái đã và đang ảnh hưởng đến tính bền vững của nền nông nghiệp cả nước, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và ven biển.

Chia sẻ với những phát biểu đầy trăn trở, tâm huyết và trách nhiệm tại buổi làm việc, Thủ tướng cho rằng, đất nước ta đã trải qua nhiều năm chiến tranh, bị thiệt hại nặng nề, là một nước đang phát triển, nền kinh tế phát triển nhanh. chuyển đổi, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP
Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc – Ảnh: VGP

Thủ tướng nhắc lại quan điểm xuyên suốt là con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực để phát triển; phát huy tối đa trí tuệ, tài năng, phẩm chất, đạo đức của con người Việt Nam; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; xây dựng nền kinh tế ngày càng độc lập, tự chủ, gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng và hiệu quả.

“Đổi mới là một quá trình, vì vậy không thể giải quyết tất cả các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển trong ‘một sớm một chiều’. Những vấn đề đó đặt ra câu hỏi lớn là chúng ta phải xác định rõ vị thế của nền nông nghiệp Việt Nam như thế nào?” trong giai đoạn tới và định hướng nghiên cứu, giảng dạy nông nghiệp như thế nào cho phù hợp với tình hình mới; chuyển đổi như thế nào để bắt kịp thời đại, thách thức trở thành cơ hội? “, Thủ tướng nói và nhấn mạnh Đảng, Nhà nước ta luôn coi nông nghiệp, nông dân và nông thôn với tư cách là ba yếu tố có mối quan hệ khăng khít, khăng khít, không thể tách rời; có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Là cơ sở, động lực to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ đồng tình với quan điểm phải chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao, cần kết hợp nhuần nhuyễn kinh nghiệm truyền thống với khoa học công nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạo.

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Thủ tướng đề nghị Học viện quán triệt sâu sắc các Nghị quyết Trung ương 5 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, kinh tế tập thể, ruộng đất cũng như Nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. sáng tạo, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, Đầu tiên, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thứ hai, có khát vọng và hiện thực hóa mong muốn nâng tầm Học viện về chất lượng đào tạo, khoa học công nghệ …

Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, Học viện cần trở thành trường đại học hàng đầu thế giới về nông nghiệp.

“Muốn vậy, Học viện phải không ngừng đổi mới tư duy dạy và học, thay đổi mạnh mẽ phương thức cung cấp kiến ​​thức cho người học, đào tạo, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đào tạo phải gắn với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, đồng thời thu hút cán bộ, sinh viên tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu ”, Thủ tướng nói. đồ thị.

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nhà giáo cho đội ngũ, phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Giáo viên phải là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm, giáo viên là động lực.

Thủ tướng dự sự kiện Hành trình sáng tạo và Ngàlàm Viện Công nghiệp Quốc gia Việt Nam năm 2022 - Ảnh: VGP
Thủ tướng dự sự kiện “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và Ngày hội việc làm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022 – Ảnh: VGP

Đồng thời, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhằm động viên, khích lệ tinh thần đoàn kết, gắn bó xây dựng Đảng bộ Học viện ngày càng phát triển. viện trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Quan tâm đến công tác phát triển đảng trong học sinh.

Thứ ba, phải tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích học sinh học tập, nghiên cứu, tự hoàn thiện, tự rèn luyện tri thức, nhân cách, lý tưởng, hoài bão, phát triển năng lực bản thân. Học viện đẩy mạnh và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong sinh viên và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của Học viện; có chính sách đặc thù khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể.

Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và chăm lo đời sống, sinh hoạt của học sinh ngày càng tốt hơn. Quan tâm đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật để sinh viên chủ động, sáng tạo trong học tập và tham gia nghiên cứu khoa học.

Thứ Tư, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học của Học viện tham gia vào thực tiễn phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ các nguồn lực, tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến, nâng cao trình độ giảng dạy và nghiên cứu; mở rộng nhiều hình thức liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội nhằm đảm bảo chất lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm và có việc làm.

Mạnh dạn thử nghiệm các vấn đề không được kiểm soát

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và Hà Nội đã cho ý kiến ​​cụ thể đối với các đề xuất, kiến ​​nghị của Học viện.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao đề xuất của Học viện về doanh nghiệp spin-off (khởi nghiệp công nghệ), theo đó, sớm triển khai thí điểm mô hình này tại Học viện, như cho phép cán bộ, viên chức tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, cho phép quay – Hợp tác sử dụng tài sản chưa khai thác để tăng nguồn thu cho cơ sở giáo dục; cho phép sử dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ để góp vốn hình thành…

Đây là mô hình liên kết giữa nhà trường với xã hội, nhiều trường đại học hàng đầu thế giới đang áp dụng và thành công như ở Hà Lan, Mỹ, Úc … Mục tiêu quan trọng nhất của các doanh nghiệp spin-off là nhanh chóng thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm. thị trường, để khoa học và công nghệ nhanh chóng trở thành lực lượng vật chất, tạo ra của cải, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

“Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, yêu cầu Học viện phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình hoàn thiện Nghị định, ”- Thủ tướng nói. “Những vấn đề nào chưa quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn làm thí điểm, các đồng chí xây dựng đề án cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai, đồng thời rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, không nóng vội”, ông nói. thủ tướng.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và các cơ quan tiếp tục làm việc trực tiếp, cụ thể hơn với nhà trường để trao đổi, thống nhất và tìm hướng giải quyết những vấn đề đặt ra. , kiến ​​nghị của Học viện, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng mong muốn các thầy, cô giáo, chuyên gia, nhà khoa học và sinh viên Học viện phát huy truyền thống trường đại học anh hùng, thi đua dạy, học, nghiên cứu sáng tạo và khởi nghiệp. sự nghiệp thành công, để đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Học viện, thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm trường ngày 24/5/1959 “Tăng cường đoàn kết thống nhất, phấn đấu không ngừng, làm tiến bộ mãi mãi ”.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *