Thủ tướng: Quản lý kinh tế phải có nghệ thuật, tầm nhìn chính trị và hiểu biết tâm lý xã hội

Rate this post

Tại Hội nghị về giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua, Việt Nam có xu hướng tăng trưởng cao, lạm phát thấp. , duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

VẬN HÀNH KHÔNG KINH TẾ

Theo Thủ tướng, có được điều này là nhờ quá trình điều hành đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua nhiều nhiệm kỳ khi trải qua nhiều cú sốc của nền kinh tế thế giới, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng. , pháp luật của Nhà nước, sự giám sát và đồng hành của Quốc hội, sự nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, luôn hỏi ý kiến, lắng nghe ý kiến, bám sát tình hình thực tế để hoạt động.

“Chính phủ trong bối cảnh hiện nay không chỉ có kỹ thuật về kinh tế mà phải có nghệ thuật điều hành, nhãn quan chính trị, hiểu biết tâm lý xã hội, bình tĩnh trước những ý kiến ​​trái chiều”. Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thời gian qua. Theo đó, phải luôn hết sức bình tĩnh, bám sát tình hình thực tế để có đối sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng và hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.

“Đưa tiền ra nhiều hay ít là vấn đề cần quan tâm, nhưng quan trọng hơn là đưa tiền ra có đúng với các động lực của nền kinh tế, bao gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng hay không? Tinh thần là không siết vô lý mà điều quan trọng là phải linh hoạt, hợp lý, hiệu quả ”, Thủ tướng nói.

Cùng với đó, phải coi trọng công tác phân tích, dự báo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tăng cường phối hợp chính sách; lắng nghe ý kiến ​​của các chủ thể chính sách, các chủ thể xã hội, các chuyên gia, nhà khoa học; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững đoàn kết, thống nhất. Chuyển đổi nhanh chóng từ chính sách sang thực thi và hiệu quả trong thực tế. Kiểm soát giá cả, không để đồng Việt Nam mất giá.

Về dự báo thời gian tới, các đại biểu nhất trí đánh giá, tình hình thế giới tiếp tục biến động rất nhanh, phức tạp, khó dự báo và tác động sâu sắc đến nhiều mặt đến kinh tế toàn cầu và kinh tế thế giới. mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thời thế thuận lợi và khó khăn, thử thách đan xen, nhưng khó khăn, thử thách lại nhiều hơn.

“Chúng ta phải bình tĩnh, đánh giá đúng nội lực để tự tin, chủ động, không lơ là, chủ quan, trong điều hành không giật cục, không lỏng lẻo, không chặt chẽ; những gì được triển khai hiệu quả, được chứng minh là đúng trên thực tế thì tiếp tục thực hiện, kiên định những vấn đề mang tính nguyên tắc nhưng linh hoạt trong các vấn đề cụ thể ”, Thủ tướng nói.

13 NHÓM NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng nêu 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tập trung thực hiện.

Đầu tiên, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhưng đảm bảo thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đảm bảo sự ổn định của tỷ giá hối đoái, thị trường tiền tệ và ngoại hối; tăng trưởng tín dụng hợp lý.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho chính sách tiền tệ. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, cắt giảm các loại thuế, phí, lệ phí phù hợp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách Nhà nước ở các cấp, các ngành, các địa phương; tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí. Tăng cường quản lý nợ công và bảo đảm khả năng trả nợ, bảo đảm an toàn nợ công (tỷ lệ nợ công tiếp tục xu hướng giảm từ khoảng 64% GDP năm 2016 xuống còn khoảng 43% hiện nay).

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: VGP
Toàn cảnh hội nghị – Ảnh: VGP

Cùng với đó, tăng cường công khai, minh bạch, phát triển ổn định và lành mạnh thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp để tạo kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, trong đó sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 153 về phát hành riêng lẻ của trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường trong nước và hoạt động chào bán trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Thứ batăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát thị trường, giá cả, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống như xăng dầu.

Thứ Tư, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy nhu cầu trong nước (bằng cách đầu tư cơ sở hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân), đồng thời đa dạng hóa thị trường. thương mại quốc tế, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu và duy trì thặng dư thương mại.

Thứ năm, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Phát triển du lịch, dịch vụ, nghiên cứu chính sách thị thực phù hợp.

Thứ sáu, đẩy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tròn, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức bật của nền kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực này. Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp chuyển đổi năng lượng.

Thứ bảy, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, điều phối, phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt giữa các công cụ chính sách. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Thứ tám, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; từ đó góp phần vừa tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, vừa củng cố niềm tin của người dân.

Thứ chíntiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương, chính sách xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thứ mười, quan tâm hơn nữa đến phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền. Xác định con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển; mà không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chỉ theo đuổi tăng trưởng kinh tế.

Thứ mười một, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, góp phần tạo đồng thuận xã hội và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. , thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thứ mười hai, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe nhân dân, coi tính mạng, sức khỏe của nhân dân là trên hết; đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 và bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

Thứ mười ba,Thúc đẩy quan hệ đối tác công tư để thu hút các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh và chuyển đổi kỹ thuật số.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *