Thuế trực thu là gì? Bao gồm những loại thuế nào?

Rate this post

Căn cứ vào mối quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, thuế thường được chia thành hai loại cơ bản là thuế trực thu và thuế gián thu. Vậy, thuế trực thu là gì và các loại thuế thường gặp là gì?

1. Thuế trực thu là gì?

Thuật ngữ thuế trực thu và thuế gián thu được sử dụng rất phổ biến, đặc biệt là trong nghiên cứu và giảng dạy. Mặc dù phổ biến như vậy, nhưng luật thuế không giải thích thuế trực thu hay thuế gián thu là gì.

Thuế trực thu, thuế gián thu không phải là tên của một loại thuế cụ thể như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Thay vào đó, thuế trực thu và thuế gián thu là cách phân loại thuế theo nhóm dựa trên mối quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

Dựa trên mối quan hệ đó có thể hiểu như sau:

Thuế trực thu là loại thuế mà người có nghĩa vụ nộp thuế đồng thời là người nộp thuế. Nói cách khác, người nộp thuế và người nộp thuế là một (người nộp thuế không được chuyển nghĩa vụ thuế sang đối tượng khác).

2. Đặc điểm của thuế trực thu

Để giúp xác định một loại thuế là thuế trực thu hoặc để phân biệt với thuế gián thu, cần phải vượt qua các đặc điểm sau:

(1) Người nộp thuế cũng là người nộp thuế. Điều này khác với thuế gián thu.

(2) Thuế trực thu thường là thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

(3) Thuế trực thu đảm bảo công bằng trong việc điều tiết thu nhập thặng dư của người nộp thuế. Tuy nhiên, việc tăng mức nộp thuế trực tiếp sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ người nộp thuế, không khuyến khích việc công khai thu nhập của người nộp thuế.

(4) Thuế trực thu thường gây ra phản ứng dữ dội về thuế của người nộp thuế vì không có sự chuyển dịch thuế (ngược lại với thuế gián thu), đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân khi số thuế phải nộp sẽ phụ thuộc vào thuế suất. lũy tiến (thu nhập càng cao thuế suất càng cao).

Ngoài ra, thuế trực thu có cơ chế bảo đảm người nộp thuế phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định, tuy nhiên tình trạng trốn thuế vẫn thường xảy ra, hiệu quả của các loại thuế này phụ thuộc rất lớn vào ý chí. của người nộp thuế.

doanh thu là bao nhiêu

3. Thuế trực thu bao gồm những loại thuế nào?

Thuế trực thu bao gồm một số loại thuế, nhưng phổ biến nhất là thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể:

(1) thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế mà người có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công hoặc các khoản thu nhập khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với người nộp thuế khi có thu nhập chịu thuế từ các nguồn sau đây:

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu khác có tính chất tiền lương, tiền công (đối với cá nhân không có người phụ thuộc thì phải nộp thuế TNCN khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng / tháng; khoản thu nhập này đã khấu trừ bắt buộc) các khoản đóng góp bảo hiểm và các khoản đóng góp khác như từ thiện, nhân đạo, …).

– Thu nhập từ kinh doanh (hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng).

– Thu nhập từ đầu tư vốn.

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

– Thu nhập từ trúng thưởng.

– Thu nhập từ bản quyền.

– Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

– Thu nhập khi nhận thừa kế.

– Thu nhập từ việc nhận quà.

(2) Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, được tính trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất.

Để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, người nộp thuế phải xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ và thuế suất.

Để xác định thu nhập chịu thuế phải xác định doanh thu, chi phí được trừ, thu nhập khác (nếu có), thu nhập được miễn thuế (nếu có), số lỗ được chuyển theo quy định. (nếu có), trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có)

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thường là 20%, trừ một số ngành, lĩnh vực được áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc áp dụng một số mức thuế suất rất cao như hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác khoáng sản cả quý. hiếm đối với các mỏ bạch kim, vàng, bạc, thiếc, vonfram, antimon, đá quý, đất hiếm, v.v.

xem thêm: Thuế thu nhập doanh nghiệp: Ai phải nộp? Thanh toán là bao nhiêu?

Đây là một bài báo nói rằng Thuế trực thu là gì?, đặc điểm và các loại thuế trực thu cơ bản. Mọi vướng mắc vui lòng gọi hotline 1900.6192 để được tư vấn và giải đáp pháp luật.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *