Tiềm năng cho việc thu hút thợ đào Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Biểu ngữ chuyên nghiệp của Tạp chí Bitcoin

Dưới đây là một đoạn trích từ một ấn bản gần đây của Tạp chí Bitcoin Pro, Tạp chí Bitcoin bản tin thị trường cao cấp. Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận được những thông tin chi tiết này và phân tích thị trường bitcoin trực tuyến khác trực tiếp đến hộp thư đến của bạn, theo dõi ngay.

Các phát triển công khai mới nhất

Sau khi viết về tiềm năng đầu tư của thợ đào công khai và đề cập đến lộ trình phá sản có thể xảy ra của Core Scientific, đã có một làn sóng các thông báo và sự phát triển của thợ mỏ cho thấy rủi ro trong toàn ngành đang hình thành nhiều hơn. Rủi ro chính là nợ tích lũy của các thợ đào và thiếu dòng tiền để trả lãi suất cho khoản nợ đó do tỷ suất lợi nhuận bị siết chặt. Rủi ro khác là tỷ lệ băm (máy khai thác ASIC) đã được sử dụng làm tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay nợ này.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *