Tìm hiểu cách hack web3 / hợp đồng thông minh vào năm 2023 hướng dẫn từng bước | của Tiến sĩ Gupta | Đồng xu | Tháng 2 năm 2023

Rate this post

Nếu bạn là người mới bắt đầu trong không gian bảo mật web3 và muốn tìm hiểu từ đầu. Sau đó, tôi đã biên soạn hướng dẫn từng bước cho phiên bản 2023: –

Đầu tiên hãy bắt đầu với Khái niệm cơ bản về Blockchain, Blockchain khác với web2 truyền thống, vì vậy trước khi bắt đầu tìm hiểu về bảo mật và hack hợp đồng thông minh, hãy dành đủ thời gian để tìm hiểu về tất cả những điều cơ bản cần thiết để trở thành nhà phát triển Blockchain.

Ảnh của Pierre Borthiry – Peiobty trên Bapt
Ảnh của GuerrillaBuzz Blockchain PR Agency trên Bapt
Ảnh của Ian Schneider trên Bapt
Ảnh của Julio Rionaldo trên Bapt

Mới giao dịch? Hãy thử bot giao dịch tiền điện tử hoặc sao chép giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *