Tin đồn sáp nhập với sàn Poloniex đã bị Huobi phủ nhận

Rate this post

Justin Sun, người sáng lập mạng Tron, có liên quan đến cả sàn giao dịch Poloniex và Huobi.

Sàn giao dịch Huobi cho biết có tin đồn rằng họ sẽ sáp nhập với Poloniex được “hoàn toàn không đúng sự thật.”

– Quảng cáo –

Colin Wu tuyên bố rằng hai sàn giao dịch sẽ hợp nhất, tin đồn sau đó đã được Justin Sun thúc đẩy để khiến mọi người tin rằng đó là sự thật.

Justin Sun, người sáng lập mạng Tron, có liên quan đến cả hai sàn giao dịch. Anh ấy là thành viên của nhóm nhà đầu tư đã mua lại Poloniex vào năm 2019 và hiện là cố vấn cho Huobi.

Tuy nhiên, phía Huobi sau đó đã đứng lên và nói rằng “Chúng tôi muốn tuyên bố rằng tin đồn rằng Huobi sẽ sớm sáp nhập với Poloniex là hoàn toàn sai sự thật, Huobi và Poloniex hiện đang hoạt động độc lập.

Theo Justin Sun, Huobi Global, được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2013 và là một trong những nền tảng tiền điện tử lớn nhất ở châu Á, hiện đang có kế hoạch chuyển đến vùng biển Caribbean, với các mục tiêu khả thi là Dominica, Panama. và Bahamas.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *