Tổ chức Pantera mua 140 triệu đô la Bitcoin

Rate this post

– Quảng cáo –

Matthew Gorham, Giám đốc điều hành của Pantera Bitcoin Foundation đã mua số bitcoin trị giá 137 triệu đô la.

141 nhà đầu tư đã tham gia với số tiền đầu tư tối thiểu là 50.000 đô la mỗi người.

– Quảng cáo –

Quỹ Bitcoin Pantera là một công cụ theo dõi Bitcoin thụ động với phí quản lý hàng năm là 0,75%, thấp hơn nhiều quỹ bitcoin khác.

Quỹ nhằm cung cấp “Truy cập bitcoin nhanh chóng và an toàn, đồng thời loại bỏ khó khăn khi mua và nắm giữ.”

Đây là giao dịch mua lớn đầu tiên của quỹ sau một thời gian dài khi một đợt giảm giá kéo dài đã đưa giá bitcoin trở lại mức năm 2017.

Một số nhà đầu tư tổ chức đã quay trở lại thị trường vào tháng trước, nhưng sự sụp đổ của FTX một lần nữa khiến mọi thứ đi xuống.

Đây là giao dịch lớn đầu tiên của một nhà đầu tư tổ chức kể từ khi FTX sụp đổ, một dấu hiệu tiềm năng cho thấy thị trường có lẽ một lần nữa bắt đầu hướng tới tương lai.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *