Tổ chức Sui ra mắt Sui. Chương trình truy cập mã thông báo cộng đồng

Rate this post

Sui Foundation đang thiết kế Chương trình tiếp cận cộng đồng để cho phép các thành viên cộng đồng Sui mua mã thông báo SUI trong giai đoạn đầu giúp các nhà xây dựng muốn và cần sở hữu mã thông báo SUI có thể tham gia vào hoạt động trên chuỗi khi ra mắt Mainnet.

Cụ thể, Sui Foundation đang làm việc trên nhiều chương trình khác nhau để làm cho mã thông báo Sui có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng:

  • Chương trình tài trợ dành cho nhà phát triển: Cung cấp tiền cho các nhóm xây dựng ứng dụng gốc, nguồn mở.
  • Chương trình ủy quyền SUI: Ủy quyền mã thông báo SUI cho trình xác thực do cộng đồng điều hành
  • Chương trình Đại sứ: Trao quyền cho các thành viên cộng đồng để quảng bá các dự án và công nghệ của Sui tới cộng đồng địa phương.
  • Chương trình tiếp cận các trường đại học: Tiếp cận các nhà phát triển tương lai để phát triển hệ sinh thái Sui.
  • Chương trình giáo dục: Khen thưởng cho những người dành thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về Sui, chia sẻ kiến ​​thức công nghệ của Sui cho cộng đồng.

– Quảng cáo –

Theo Sui Foundation, chương trình truy cập cộng đồng sẽ đảm bảo phân bổ rộng rãi mã thông báo SUI cho các thành viên cộng đồng Sui và đẩy nhanh quá trình phân cấp và đa dạng hóa người tham gia.

Hiện tại chỉ có Chương trình tài trợ dành cho nhà phát triển đang hoạt động, phần còn lại sẽ có trong tương lai gần. Các chương trình này sẽ được Sui Foundation phát hành trước khi Sui triển khai Mainnet.

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *