Tổ chức tuyển sinh đào tạo mới trình độ Đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên của các trường không thuộc ngành Công an nhân dân.

Rate this post

Công an tỉnh Bình Định


1. Về đối tượng và tiêu chuẩn

1.1. Môn học:
– Công dân Việt Nam;

1.2. Tiêu chuẩn
– Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (được xác định bằng giấy khai sinh, đến ngày ước tínhchào bạn, kỳ thi dự kiến ​​tổ chức vào ngày 27/11/2022).
Tiêu chuẩn sức khỏe:
+ Chiều cao: từ 1m64 – 1m95 (đối với nam); 1m58 – 1m80 (đối với nữ).
Đối với người dân tộc thiểu số: Chiều cao: 1m62 – 1m95 (đối với nam); 1m56 – 1m80 (đối với nữ).
+ Chỉ số khối cơ thể (BMI): từ 18,5 đến 30 (cho cả nam và nữ).
Ngoài ra, thí sinh phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Công an.
+ Đối với thị lực: nếu mắt bị khúc xạ không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính cận đạt 10/10, tổng thị lực cả hai mắt từ 19/10 trở lên. Thí sinh không đạt các tiêu chuẩn về thị lực nêu trên không cam kết đạt tiêu chuẩn về mắt.
Tiêu chuẩn chính trị:
Đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành của Bộ Công an về tuyển chọn người vào lực lượng Công an nhân dân.

1.3 Về trình độ và đào tạo
– Công dân đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng loại khá trở lên (không tuyển sinh trình độ đại học – đại học: liên thông trung cấp, cao đẳng lấy trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã tốt nghiệp đại học trở lên.).
– Sinh viên năm cuối của các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển các trường cao đẳng CAND phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học thì có thể sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học (hoặc giấy công nhận tốt nghiệp đại học) của trường thay cho bằng đại học khi nộp hồ sơ.
– Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
– Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học đã cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc) thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình chung tích lũy của các năm đại học (Thông tư số 08/2021 / TT-BGDĐT ngày tháng 3 Ngày 18 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0). : Xuất sắc; từ 3,2 đến gần 3,6: tốt; từ 2,5 đến gần đến 3,2: tốt); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: giỏi; từ 8,0 đến cận 9,0: khá; từ 7,0 đến gần 8,0: khá).
– Ngành đào tạo, ngành đào tạo đã tốt nghiệp Đại học được tham gia (xem mục 3).

2. Phân vùng tuyển sinh

Công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định có thể đăng ký dự tuyển vào các trường, ngành học, gồm:
– Học viện An ninh nhân dân (T01, chuyên ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao)
– Đại học An ninh nhân dân (T04)
– Đại học Cảnh sát nhân dân (T05)
Đại học Phòng cháy chữa cháy (T06)
– Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND (T07)

3. Phương thức tuyển sinh và điều kiện đăng ký đối với từng phương thức như sau:

– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.
Tiêu chí đủ điều kiện: Ứng viên phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp đại học loại giỏi một số ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.
+ Thí sinh đã tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Học thuật) đạt 6.5 trở lên (riêng con của sĩ quan công an đạt IELTS (Học thuật) đạt 6.0 trở lên).
+ Thí sinh đã tốt nghiệp đại học loại giỏi, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Học thuật) đạt từ 7.0 trở lên (riêng con của cán bộ Cảnh sát IELTS (Học thuật) đạt 6.5 trở lên).
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi chuyên ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Học thuật) đạt 6.5 trở lên (riêng con của sĩ quan công an đạt IELTS (Học thuật) 6.0). ở trên).
Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (theo Khung tham chiếu về ngoại ngữ, đối chiếu với Khung chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tại Phụ lục 2) còn giá trị tính đến ngày nộp hồ sơ. 01/9/2022Thí sinh dự định thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển vẫn được đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả cho công an địa phương trước ngày sơ tuyển. 25/10/2022.
* Áp dụng các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo khung tham chiếu sau:

TOEIC

IELTS
(Thuộc về lý thuyết)
TOEFL
PBT
TOEFL
CBT
TOEFL
iBT
CEFR
0 – 250 0 – 1,0 0 – 310 0 – 30 0 – 8 A1
1,0 -1,5 310 – 343 33 – 60 9 – 18
255 – 500 2,0 – 2,5 347 – 393 63 19 – 29
3.0 – 3.5 397- 433 93 – 120 30 – 40 A2
501 – 700 4.0 437 – 473 123 – 150 41 – 52 B1
4,5 – 5,0 477 – 510 153 – 180 53 – 64
701 – 900 5,5 – 6,5 513 – 547 183 – 210 65 – 78 B2
901 – 990 7,0 – 8,0 550 – 587 213 – 240 79 – 95 C1
8,5 – 9,0 590 – 677 243 – 300 96 – 120 C2
Điểm cao nhất Điểm cao nhất Điểm cao nhất Điểm cao nhất Điểm cao nhất Cấp cao nhất
990 9 677 300 120 C2

– Phương thức 2: Thi đầu vào
Tiêu chuẩn dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành đào tạo đăng ký dự tuyển theo phân tuyến đào tạo như sau:

Trường học Ngành đào tạo Đã tốt nghiệp đại học mã ngành đào tạo đủ điều kiện nộp hồ sơ
T01 An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 748 – Máy tính và công nghệ thông tin
T04 Dịch vụ an ninh Không có quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo
T05 Dịch vụ cảnh sát
T06 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 742 – Khoa học đời sống
744 – Khoa học tự nhiên
746 – Toán học và thống kê
748 – Máy tính và công nghệ máy tính
751 – Công nghệ kỹ thuật
752 – Kỹ thuật
758 – Kiến trúc và xây dựng
T07 CÔNG NGHỆ CAND 738 – Luật
742 – Khoa học đời sống
748 – Máy tính và công nghệ thông tin
751 – Công nghệ kỹ thuật
752 – Kỹ thuật
Trinh sát kỹ thuật
Hậu cần CAND Ngoài các mã T07 đã đăng ký ở trên, các mã sau được bổ sung:
734 – Kinh doanh và quản lý
758 – Kiến trúc và xây dựng
772 – Y tế ngành y – dược
776 – Dịch vụ xã hội

4. Ngành, chuyên ngành đào tạo và thời gian đào tạo
– Các ngành, chuyên ngành đào tạo

Trường học Ký hiệu trường học Ngành đào tạo Mã ngành
T01 ANH TRAI An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 7860105
T04 ANS Dịch vụ an ninh 7860100
T05 CSS Dịch vụ cảnh sát 7860100
T06 PCH Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 7860113
T07 HCB CÔNG NGHỆ CAND 7860107
Trinh sát kỹ thuật 7890103
Hậu cần CAND 7860116
– Thời gian đào tạo: đào tạo đầu khóa 4 tháng tại K02; đào tạo chuyên ngành khoảng 2 năm tại Trường Cao đẳng CAND.

5. Hạn ngạch tuyển sinh
5.1 Chỉ báo của chế độ 1

Trường học Mã ngành Phương pháp 1
Tổng cộng Nam Giống cái
T01 7860105 30 27 3
T04 7860100 56 50 6
T05 7860100 56 50 6
T06 7860113 52 47 5
T07 7860107 18 16 2
7860103 18 16 2
7860116 18 16 2

5.2 Chỉ báo của chế độ 2

Trường học Mã ngành Phương pháp 2
Tổng cộng Nam Giống cái
T01 7860105 70 63 7
T04 7860100 130 117 13
T05 7860100 129 116 13
T06 7860113 121 109 12
T07 7860107 41 37 4
7860103 41 37 4
7860116 42 38 4

6. Đề thi, hình thức thi, ngưỡng chất lượng đầu vào

Trường học Môn thi Hình thức Thời gian
T01 – Triết học Mác – Lênin (môn 1)
– Toán (môn 2)
bài văn 180 phút / bài thi
T07
T04 – Triết học Mác – Lênin (môn 1)
– Lý luận về Nhà nước và Pháp luật (môn 2)
T05
T06 – Toán cao cấp (môn 1)
– Hóa học nói chung hoặc Vật lý đại cương (môn 2)
– Ngưỡng chất lượng đầu vào: Mỗi môn thi phải đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

7. Cách tính điểm thi
– Điểm xét tuyển là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an được quy đổi theo thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. vị trí. Công thức tính điểm như sau:
DT = M1 + M2 + DT x 2/3, trong đó:
+ DT: Điểm xét tuyển;
+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (môn 1 và môn 2);
+ Điện thoại: Điểm ưu tiên.
– Trường hợp nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, nếu lấy cả 2 đều vượt chỉ tiêu được giao thì xét tuyển theo thứ tự sau:
+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm 02 môn được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không ưu tiên) lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học theo thang điểm 4 lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

8. Thời gian và địa điểm đăng ký
Thí sinh phải trực tiếp đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện và tương đương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, mang theo Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) và các giấy tờ liên quan (Căn cước công dân). văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ hoặc các giấy tờ ưu tiên khác …).
– Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/10/2021.
– Nơi đăng ký: Công an các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Công an tỉnh Bình Định.
Xem thêm tại Tệp ruột thừa
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Công an các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Công an tỉnh Bình Định để biết thêm chi tiết.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.