Trammell trên Satoshi, Ngày Sách trắng về Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2008, Satoshi Nakamoto có bút danh đã gửi sách trắng của họ phác thảo “Bitcoin: Hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng” cho danh sách gửi thư mật mã của Metzdowd.com. Không lâu sau khi dự án ra mắt vào tháng 1 năm 2009, một người đăng ký danh sách gửi thư có tên Dustin Trammell đã bắt đầu đóng góp cho dự án, đặt câu hỏi và gửi lỗi cho tác giả của bài báo và trở thành một trong những người đầu tiên trên trái đất bị “cam kết” bởi phác thảo hình thức của Bitcoin .

Trammell nhớ lại: “Khi lần đầu tiên đọc nó, tôi nhớ mình đã rất ấn tượng rằng ai đó đã khám phá ra một cách để ngăn chặn việc chi tiêu gấp đôi với tiền kỹ thuật số. “Là người khá theo chủ nghĩa Tự do và quan tâm đến các loại tiền tệ thay thế và các hệ thống kinh tế, tôi rất vui mừng khi phần mềm được phát hành để tôi có thể xem xét nó trong hoạt động.”

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *