Trân trọng và phát huy giá trị quý báu của độc lập dân tộc

Rate this post

Cách đây 77 năm, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), sau khi giành chính quyền về tay Nhân dân, trước đông đảo đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập. Diễn văn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nhân – nông dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(Ảnh minh họa. Nguồn: VOV)

Bản Tuyên ngôn bất hủ đó đã được Người kết thúc bằng một lời khẳng định và kiên quyết: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và trên thực tế đã trở thành một nước tự do, độc lập. Hãy đem hết tinh thần và sức lực, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy ! ”.

Trong 77 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải chiến đấu với các thế lực xâm lược để bảo vệ Tổ quốc, chống chọi với thiên tai, dịch bệnh hay những thử thách khó khăn trên mặt trận phát triển kinh tế. , thì chúng ta vẫn không mất lòng, không đầu hàng, càng quyết tâm tô thêm màu cờ và hai chữ Việt Nam trên bản đồ thế giới. Để rồi như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định “chưa bao giờ đất nước ta có cơ hội, tiềm năng, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.

Đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong ASEAN và nhiều cơ quan của Liên hợp quốc. Việt Nam đã 3 lần đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và 2 nhiệm kỳ là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam cũng xuất sắc trở thành nước chủ nhà của nhiều hội nghị quốc tế quan trọng kết nối các quốc gia trên thế giới …

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ, hơn 20 năm bị đế quốc Mỹ xâm lược, đã “giũ bùn đứng dậy”. Từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, đã tiến kịp thế giới, ứng dụng nhanh, hiệu quả các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ mới, trở thành nước có nền kinh tế đứng thứ 4 thế giới. ASEAN; Năm 2021, quy mô và trình độ nền kinh tế được nâng lên với GDP đạt gần 400 tỷ USD.

Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; duy trì môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ”.

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh là dịp để mỗi người Việt Nam nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, thêm kiên định, vững vàng, tự tin vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Thanh Hoa

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.