Tranh luận về tính bền vững của công nghệ chuỗi khối: Quan điểm của ngành bất động sản | bởi ugo ogwu | Đồng xu | Tháng 2 năm 2023

Rate this post

Thụy Điển

Cộng hòa Georgia

Ấn Độ

gana

Ni-giê-ri-a

Canada

Hoa Kỳ

  1. Hồ sơ dựa trên chuỗi khối về thông tin tài sản và lịch sử bán hàng có thể dễ dàng truy cập và kiểm chứng.
  2. Chuyển đổi tài liệu sở hữu tài sản thành NFT, cung cấp xác nhận rõ ràng về quyền sở hữu.
  3. Chuyển trực tiếp, ngang hàng các NFT mà không cần qua trung gian.
  4. Thanh toán an toàn và hiệu quả bằng cách sử dụng tiền điện tử thông qua chuyển tiền từ ví này sang ví khác

Mới giao dịch? Hãy thử bot giao dịch tiền điện tử hoặc sao chép giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *