Trí tuệ nhân tạo sẽ không bao giờ tạo ra nghệ thuật

Rate this post

Âm nhạc gợi lên cảm giác về không gian, về văn hóa, đôi khi là tính phi ngôn ngữ âm nhạc lấn át anh ta, đến mức làm cho sức mạnh của ngôn từ trở nên vô hiệu. Đó cũng là cách Ngô Hồng Quang đưa người nghe vào thế giới của mình, với nhiều chất liệu âm nhạc từ Đông sang Tây, cốt lõi luôn là âm nhạc dân tộc.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.