Trong trò chơi Metaverse Worlds Alien Worlds, DAO là những mảnh ghép trong trò chơi

Rate this post

Trong trò chơi Metaverse Worlds Alien Worlds, DAO là những mảnh ghép trong trò chơi

Stacy Neale của Dacoco, nhà sản xuất của Alien Worlds, nói với Jason Nelson của Decrypt tại NFT Expoverse 2022 về cách Alien Worlds có một “hệ sinh thái DAO” bên trong trò chơi của nó và nói rằng nó “không chỉ là một trò chơi, hơn DAO, hơn là một metaverse”.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *