Trường hợp Ainz của Overlord và Vua của One-Punch Man

Rate this post

Overlord-Wallpaper-1-700x438 Lợi ích của việc bị hiểu lầm: Trường hợp Ainz của Overlord và Vua của One-Punch Man

Overlord-Wallpaper-1-700x438 Lợi ích của việc bị hiểu lầm: Trường hợp Ainz của Overlord và Vua của One-Punch Man

Harry là một người nghiện truyện tranh đầu tiên và thứ hai là nhà văn tự do. Trong khi anh ấy không đọc mọi manga dưới ánh mặt trời, anh ấy đã đọc một lượng manga Shounen và Seinen không lành mạnh. Khi anh ấy không viết trong Honey’s Anime, bạn có thể tìm thấy anh ấy trên blog cá nhân của anh ấy: MangaDigest.com.

Bài báo trước


Bài đề xuất

6 Anime Giống Overlord [Updated Recommendations]

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *