Từ đồng nghĩa ra mắt Bitkit ví Bitcoin trên thiết bị di động – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Synonym, một nhà cung cấp dịch vụ Bitcoin và Lightning Network, đã phát hành Ví Bitkit, một ví bitcoin di động cho cả thiết bị Apple và Android, theo một bản phát hành được gửi tới Tạp chí Bitcoin.

Ví tự hào có nhiều tính năng như: hồ sơ xã hội di động, liên hệ thanh toán động, nguồn cấp dữ liệu có thể tương tác và tài khoản web không cần mật khẩu. Ngoài ra, ví sử dụng hạt giống mã hóa Bitcoin để tạo khóa cho giao thức web mới được phát triển của công ty được gọi là Slashtags.

Slashtags cho phép người dùng kiểm soát dữ liệu của họ. Giao thức không yêu cầu blockchain, bao gồm hồ sơ xã hội không thể lưu trữ, địa chỉ liên hệ được cập nhật tự động, tùy chọn thanh toán liên hệ, xác thực không cần mật khẩu và một số tính năng bổ sung.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *