Từ ngày 1/10, 3 quy định về tỷ lệ nội địa hóa ô tô sẽ bị bãi bỏ

Rate this post

Từ ngày 1/10, 3 quy định về tỷ lệ nội địa hóa ô tô sẽ bị bãi bỏ - Ảnh 1.

Ngày 10/8, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2022 / TT-BKHCN về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa ô tô. .

Theo đó, 3 văn bản sẽ bị bãi bỏ gồm:

– Quyết định số 28/2004 / QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa ô tô;

– Quyết định số 05/2005 / QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004 / QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004;

– Thông tư số 05/2012 / TT-BKHCN ngày 12/3/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005 / QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005.

Việc bãi bỏ 3 văn bản sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2022.

Như vậy, sau gần 20 năm, các quy định liên quan đến tỷ lệ nội địa hóa và mức độ manh mún của phụ tùng ô tô nhập khẩu đã chính thức được bãi bỏ. Vì quy định trên không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của công nghệ sản xuất ô tô.

Trước đó, để thực hiện “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quy định về mức độ rời rạc của linh kiện. ô tô nhập khẩu.

Mục đích của quy định này nhằm phục vụ phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa ô tô (tính điểm theo mức độ rời rạc).

Theo các chuyên gia, việc bãi bỏ các quy định này được cho là phù hợp với sự phát triển, thay đổi quy trình công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay nhằm đảm bảo tính minh bạch, hợp lý; không tạo thủ tục hành chính, thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư và khoa học công nghệ; đảm bảo các hiệp định, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước.

Đồng thời, việc bãi bỏ các quy định trên không chỉ nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mà còn đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phù hợp với chuẩn mực chung của khu vực và quốc tế.

Hiện các văn bản quy định phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa ô tô không còn phù hợp với thực tế phát triển của ngành ô tô, do Việt Nam vẫn sử dụng phương pháp tính tỷ lệ nội địa hóa. nội địa hóa theo cụm bộ phận sản xuất trong nước, còn các nước ASEAN tính theo tổng giá trị từng bộ phận cộng lại, để được hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Hơn nữa, việc ký kết các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia như ATIGA, CPTPP, EVFTA … là cơ hội để chênh lệch thuế suất thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc và phụ tùng biến mất. Vì vậy, trong các nghị định, thông tư đã ban hành, Chính phủ cần yêu cầu các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định về mức độ manh mún, bảo đảm phù hợp với thực tế.

Hà My

//// Theo toquoc.vn Sao chép đường dẫn Liên kết đến bài viết gốc Lấy liên kết! https://toquoc.vn/tu-1-10-bai-bo-3-quy-dinh-ve-ty-le-noi-dia-hoa-o-to-20220817093020409.htm

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *