Từ ngày 1 tháng 10, thông tin trực tuyến có nội dung nhục mạ, sai sự thật sẽ bị xóa

Rate this post

Chú thích ảnh
Từ ngày 1-10, thông tin trực tuyến có nội dung làm nhục, vu khống, bịa đặt, sai sự thật sẽ bị gỡ bỏ.

Điều 19 Nghị định 53/2022 / NĐ-CP quy định cụ thể các trường hợp bị áp dụng biện pháp yêu cầu xóa thông tin trái pháp luật, sai sự thật trên không gian mạng, bao gồm:

Khi bị cơ quan có thẩm quyền xác định thông tin là xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền chống Nhà nước; kích động bạo loạn, gây rối an ninh, gây rối trật tự công cộng;

Khi có cơ sở pháp lý xác định thông tin đó có nội dung làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh tế – xã hội đến mức phải xóa thông tin;

Các thông tin khác có nội dung quy định tại các điểm c, đ và e khoản 1 Điều 8 của Luật an ninh mạng bao gồm:

Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, kỳ thị giới tính, phân biệt chủng tộc;

Mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng thông tin dâm ô, đồi trụy, tội phạm; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng; Xúi giục, lôi kéo, xúi giục người khác phạm tội.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 53/2022 / NĐ-CP, mạng máy tính truyền thông tin bí mật nhà nước phải được tách biệt vật lý với mạng máy tính kết nối Internet.

Cụ thể, mạng máy tính của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương phải xác định rõ hệ thống mạng thông tin quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an ninh mạng;

Quy định rõ các điều cấm và nguyên tắc quản lý, sử dụng và bảo đảm an ninh mạng, mạng máy tính nội bộ lưu trữ, truyền tải bí mật nhà nước phải được tách biệt vật lý với mạng máy tính. thiết bị, phương tiện điện tử kết nối Internet, các trường hợp khác phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

Quy trình quản lý, nghiệp vụ, kỹ thuật vận hành, sử dụng và bảo đảm an ninh mạng đối với dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật, trong đó đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin. ;

Nghị định số 53/2022 / NĐ-CP cũng quy định trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp yêu cầu xóa thông tin trái pháp luật, sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh, trật tự quốc gia. , an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu xóa thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trong không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; Gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, dịch vụ trên Internet, dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng và chủ sở hữu hệ thống thông tin xóa bỏ thông tin trái pháp luật, sai sự thật. sự thật trên không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Kiểm tra sự tuân thủ các biện pháp của các đơn vị có liên quan theo yêu cầu.

Trao đổi, chia sẻ thông tin về việc thực hiện biện pháp này, trừ trường hợp nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc yêu cầu nghiệp vụ của Bộ Công an.

Lực lượng Đặc nhiệm về an ninh mạng của Bộ Quốc phòng quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu xóa thông tin trái pháp luật, thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh quân sự đối với hệ thống thông tin quân sự.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *