TVL trong Defi giảm 10% trong 4 ngày, Ethereum TVL thống trị với 58%

Rate this post

– Quảng cáo –

Bốn ngày trước, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong tài chính phi tập trung (defi) là 255,84 tỷ đô la và kể từ đó, TVL đã giảm 8,55% giá trị.

Trong 24 giờ qua, TVL đã giảm 2,80%. Khi thị trường kỹ thuật số giảm trong vài ngày qua, giá trị của tài chính phi tập trung cũng bị khóa chặt.

– Quảng cáo –

Curve Finance nắm giữ TVL lớn nhất hiện tại, hơn 9,84%, với 23 tỷ đô la bị khóa. Tiếp theo là Convex Finance, Makerdao, Aave, WBTC và Instadapp.

TVL ngày 8/1

TVL giảm mạnh nhất trong bảy ngày trong mười giao thức hàng đầu là Lido, mất 14,03% trong tuần này. Sàn giao dịch phi tập trung (dex) Uniswap đã mất 9,44% trong tuần này và WBTC giảm 7,63% do giá bitcoin (BTC) giảm.

Ethereum vẫn là blockchain giữ nhiều TVL nhất với 147,9 tỷ đô la vào thứ Bảy. TVL của Ethereum đại diện cho 58,18% tổng số TVL trong defi.

Theo sau Ethereum là Terra (16,61 tỷ USD), Binance Smart Chain (15,33 tỷ USD), Avalanche (10,93 tỷ USD), Solana (10,03 tỷ USD) và Fantom (5,67 tỷ USD). .

Thống kê trong 30 ngày đối với các cầu xuyên chuỗi cho thấy TVL đã trượt 10,4%. Cầu xuyên chuỗi có nhiều TVL nhất vào thứ Bảy là TVL của Polygon với 6,1 tỷ đô la. Tiếp theo là Avalanche (5,4 tỷ USD), Ronin (4,9 tỷ USD) và Arbitrum (2,8 tỷ USD).

Sáu tài sản mã hóa hợp đồng thông minh hoạt động tốt nhất trong bảy ngày qua bao gồm cầu chì (FUSE), cypherium (CPH), NOAHP, ONE, ICP và LINK.

Sáu tài sản mã hóa hợp đồng thông minh hoạt động kém nhất trong tuần này bao gồm mạng POA, GTH, DUSK, KDA, ENG và OLT.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *