Tỷ phú Tim Draper gọi một chỉ số Bitcoin là phi thường, nói rằng ‘những điều tuyệt vời’ sẽ đến với BTC

Rate this post

Tỷ phú Tim Draper gọi một chỉ số Bitcoin là phi thường, nói rằng ‘những điều tuyệt vời’ sẽ đến với BTC

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *