UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022: Cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế

Rate this post

Ngày 19/8, UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022 để nghe và cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022: Cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022: Cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022: Cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến ​​về đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022: Cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Huy báo cáo tóm tắt Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa.

Tờ trình do Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Huy trình bày tại buổi làm việc nêu rõ lý do cần thiết phải nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa; đề án tên thành phố sau khi nhập huyện Đông Sơn; Phương án thành lập 7 phường thuộc thành phố Thanh Hóa gồm: Rừng Thông, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Đồng Tiến, Đông Khê, Đồng Thịnh, Đồng Văn cũng như định hướng phát triển, những thuận lợi, khó khăn, giải pháp tổ chức bộ máy, sắp xếp, sử dụng trụ sở, trụ sở làm việc khi nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa.

Theo Đề án, sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường, thành phố Thanh Hóa có diện tích 228,22 km2, quy mô dân số 593.715 người, 48 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 37 phường, 11 xã.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022: Cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Nội dung đề án cũng nêu rõ: Việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa nhằm mở rộng không gian đô thị, xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa xứng tầm đô thị loại I, trung tâm chính trị – hành chính, kinh tế. văn hóa – xã hội, khoa học – công nghệ của tỉnh; trở thành thành phố thông minh, văn minh, có bản sắc, trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, khoa học – công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục – đào tạo của vùng Bắc Trung Bộ và Nam Bắc Bộ; phù hợp với truyền thống lịch sử của địa phương, phát huy tiềm năng, lợi thế, truyền thống và lịch sử văn hóa của vùng đồng bằng sông Mã và văn hóa Đông Sơn; góp phần xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, một cực tăng trưởng mới của cả nước theo Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động … theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 37-NQ / TW, ngày 24/12/2018 của Bộ. Bộ chính trị.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022: Cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở tờ trình của Đề án cũng như ý kiến ​​thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất đề nghị ban hành Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. và thành lập các phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, đồng thời nhắc Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện tờ trình, báo cáo pháp lý liên quan đến Đề án trình Ban Chỉ đạo 902 xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy. Đảng ủy cho ý kiến ​​của mình. kiến.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022: Cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Về những kiến ​​nghị khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Đề án, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn rà soát, đánh giá và có giải trình cụ thể. từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện sát với yêu cầu thực tiễn.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến Tờ trình về việc bổ sung biên chế giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa đến năm 2022; Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư công một lần năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn đối ứng ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022: Cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa thông qua nội dung Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư công một lần năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022: Cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Mai Xuân Bình trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 302 / NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho Giai đoạn. Giai đoạn 2021-2025 và 2022, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022: Cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến ​​vào Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 300 / NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ vốn ngân sách Trung ương. Trung ương sẽ bổ sung ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và 2022; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 302 / NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về việc phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xã hội. phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 2021-2025; Tờ trình về việc đề nghị ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc ban hành chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 8/2022: Cho ý kiến ​​về một số báo cáo, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản nhất trí với nội dung các Tờ trình; đồng thời giao đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến ​​tại cuộc họp, sớm hoàn thiện nội dung các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Phong cách

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *