Ủy ban Điều tiết Chứng khoán cho biết Web3 sẽ là tương lai của Internet Trung Quốc

Rate this post

– Quảng cáo –

Yao Qian, Giám đốc Cục Giám sát Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, đã kêu gọi tập trung đặc biệt vào Web3, coi nó là tương lai của Internet.

Yao đã viết một bài báo có tiêu đề “Web 3.0: Thế hệ Internet mới đang đến gần “, nói về tầm quan trọng của công nghệ đang phát triển này và thế giới đang chuyển đổi từ Web2 sang Web3 như thế nào.

– Quảng cáo –

Yao dự đoán rằng Web3 sẽ xây dựng lại hình thức tổ chức, mô hình kinh doanh của nền kinh tế Internet, và được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể hệ sinh thái Internet hiện có.

Cơ quan quản lý Trung Quốc tin rằng Web3 sẽ giải quyết hiệu quả các vấn đề về tính độc quyền, thiếu bảo vệ quyền riêng tư và các thuật toán độc hại trong Web2 và làm cho Internet trở nên cởi mở và toàn diện. và an toàn hơn.

Trung Quốc vẫn duy trì lệnh cấm đối với các loại tiền kỹ thuật số nhưng nước này khá lạc quan về công nghệ nền tảng của blockchain và giờ đây, cơ sở hạ tầng Web3 dường như là công nghệ lớn quan trọng theo quốc gia này. Tiêu điểm này.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *