Vai trò của bitcoin trong bảo hiểm y tế – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Frankie Wallace, một nhà văn tự do đến từ Tây Bắc Thái Bình Dương.

Bitcoin đang biến đổi thế giới bảo hiểm y tế. Trường hợp điển hình: việc sử dụng bitcoin để thu hút sự tham gia của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Có một mối tương quan chặt chẽ giữa bitcoin và bảo hiểm y tế có nguồn lực từ cộng đồng. Sự hiểu biết rõ ràng về mối quan hệ này là chìa khóa cho những ai muốn sử dụng bitcoin và muốn theo đuổi tất cả các tùy chọn chăm sóc sức khỏe theo ý của họ.

Bitcoin và nguồn cung ứng cộng đồng tăng khả năng tiếp cận với phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Crowdsourcing đang giúp mọi người thanh toán các hóa đơn y tế của họ. Để hiểu cách hoạt động của nguồn cung ứng cộng đồng và mối quan hệ của nó với bitcoin, chúng ta hãy xem xét một ví dụ.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *