Vai trò của Bitcoin trong nghệ thuật kỹ thuật số – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận của Bitcoin Bible, một nhà văn, biên tập viên và nghệ sĩ với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Nghệ thuật luôn có một mối quan hệ đặc biệt với nền văn hóa của chúng ta. Nó đã liên tục, bền bỉ qua chiến tranh, các cuộc cách mạng công nghiệp và quá trình tiến hóa. Nó có nhiều hình thức, và trong một thời gian dài, nghệ thuật đã được tạo ra bằng bất cứ công cụ nào mà chúng tôi phải làm việc – từ những bức tranh hang động sớm nhất cho đến những bức tranh canvas hiện đại. Tuy nhiên, giờ đây, có vẻ như nghệ thuật đã mang một hình thức mới – lĩnh vực kỹ thuật số.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *