“Về Thủ Đức làm gì mà vẫn như cũ?”

Rate this post

Đó là những lời tâm sự của một cư dân TP Thủ Đức đáng sống do Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp kể lại.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *