Ví Wasabi tìm ra giải pháp cho cuộc tấn công DDoS Tor – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Tor, một giao thức mạng riêng tư được sử dụng cho các dịch vụ ẩn danh, đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) phân tán trong nhiều tháng và Wasabi Wallet đã tạo ra một giải pháp cho người dùng của mình, theo một bản phát hành được gửi tới Tạp chí Bitcoin.

Một số dự án trong hệ sinh thái Bitcoin sử dụng Tor trong cơ sở hạ tầng của họ để cung cấp tính năng ẩn danh cho khách hàng của họ. Vì vậy, vì cuộc tấn công đang diễn ra này đã khiến việc tận dụng nền tảng trở nên khó khăn, nhiều dự án trong số này đã phải vật lộn để cung cấp sản phẩm của họ một cách đáng tin cậy, Wasabi là một trong số những người gặp khó khăn.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *