Việc sa thải quét sạch tiền điện tử khi các mối lo ngại về kinh tế gia tăng; Dapper Labs, Bitmex nằm trong số bị ảnh hưởng nặng nề nhất