Vương quốc Anh cho biết đồng bảng kỹ thuật số sẽ không phải là tiền điện tử khi giai đoạn tham vấn bắt đầu

Rate this post

Vương quốc Anh đã bắt đầu giai đoạn tham vấn cho đồng bảng kỹ thuật số của mình ngày hôm nay và nói rằng tài sản này sẽ không phải là tiền điện tử, như đã thấy trong tuyên bố ngày 7 tháng 2.

Jeremy Hunt, Thủ tướng của Exchequer, cho biết:

“Mặc dù tiền mặt luôn ở đây, nhưng đồng bảng kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương Anh phát hành và hỗ trợ có thể là một cách thanh toán mới… Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn điều tra những gì khả thi trước tiên, đồng thời luôn đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ sự ổn định tài chính.”

Bất kỳ đồng bảng kỹ thuật số nào trong tương lai sẽ được sử dụng trong các giao dịch cá nhân và kinh doanh. Nó sẽ được hoán đổi với tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Chính phủ Vương quốc Anh lưu ý rằng đồng bảng kỹ thuật số sẽ là tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Nó phân biệt CBDC với tiền điện tử và stablecoin, lưu ý rằng bất kỳ đồng bảng kỹ thuật số nào sẽ được phát hành bởi Ngân hàng Anh chứ không phải khu vực tư nhân. Nó cũng nói rằng một đồng bảng kỹ thuật số sẽ khớp với giá của GBP và tránh được sự biến động giá của các loại tiền điện tử không được hỗ trợ như Bitcoin.

Chính phủ cũng lưu ý rằng đồng bảng kỹ thuật số sẽ được cung cấp cùng với ví kỹ thuật số – mặc dù chính phủ cho biết trải nghiệm người dùng sẽ tương tự như ứng dụng thanh toán không tiếp xúc thay vì ví tiền điện tử.

Kho bạc HM và Ngân hàng Anh cho biết trong một tài liệu tham vấn đính kèm rằng sổ cái cốt lõi của đồng bảng kỹ thuật số có thể được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung truyền thống hoặc trên công nghệ chuỗi khối hoặc sổ cái phân tán (DLT). Theo văn bản của bài báo, thiết kế của dự án là “bất khả tri” về mặt này.

Các cơ quan cũng nói rằng đồng bảng kỹ thuật số “có thể sẽ cần thiết trong tương lai”, nhưng làm rõ rằng chưa có quyết định nào được đưa ra về việc có nên giới thiệu một tài sản như vậy hay không.

Các cơ quan chịu trách nhiệm về tài sản hiện đang tìm kiếm thông tin đầu vào từ các doanh nghiệp, nhóm từ thiện, công ty thanh toán và công chúng nói chung. Thời gian tham vấn sẽ vẫn mở cho đến ngày 7 tháng 6 và sẽ dẫn đến giai đoạn thiết kế.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *