Warner Music Group tiếp tục mở rộng Web3, xuất bản các vị trí Metaverse mới

Rate this post

– Quảng cáo –

Công ty muốn thuê một người nào đó ở New York để lãnh đạo chiến lược metaverse, bao gồm “Trải nghiệm giải trí âm nhạc trong metaverse và chơi game.”

Cụ thể, WMG nói rằng các dự án metaverse sẽ tập trung vào “Trải nghiệm đắm chìm và tích hợp nội dung chiến lược”.

Ứng cử viên lý tưởng phải là người có kinh nghiệm làm việc tại nhà phát triển trò chơi, studio hoặc nền tảng metaverse, đồng thời có hiểu biết sâu sắc về cấp phép nội dung và bối cảnh truyền thông kỹ thuật số toàn cầu.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *