Web 3 là lĩnh vực được các quỹ rót nhiều tiền trong 6 tháng qua

Rate this post

Theo báo cáo mới nhất của PitchBook về các công nghệ mới nổi trong quý 3, đến năm 2027, các nền tảng nội dung dựa trên Web3 sẽ mang lại doanh thu ước tính khoảng 39 tỷ USD, so với mức doanh thu 3,4 tỷ đô la dự kiến ​​sẽ đạt được vào cuối năm 2022.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *