Web3 Foundation đưa ra tuyên bố táo bạo với SEC: ‘DOT không phải là bảo mật. Nó chỉ đơn thuần là phần mềm ‘

Rate this post

Theo CLO Daniel Schoenberger, nhóm đã phát triển một “lý thuyết khả thi về cách đạt được sự biến đổi mã thông báo” cho DOT dựa trên mối quan tâm của SEC và luật chứng khoán liên bang.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *