Xác minh tài sản, thu nhập cá nhân tại 20 đơn vị thuộc Bộ Y tế

Rate this post

Bộ Y tế sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập cá nhân tại 20/104 đơn vị trực thuộc bằng phần mềm máy tính. Mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm, trong đó có ít nhất 1 người là người đứng đầu để phòng, chống tham nhũng.

Bộ Y tế vừa cho biết sẽ tiến hành xác minh tại 20/104 đơn vị trực thuộc. Cá nhân được xác minh là người có nghĩa vụ kê khai quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Tại mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm, trong đó có ít nhất 1 người là Thủ trưởng đơn vị hoặc cấp phó của Thủ trưởng đơn vị.

tham lam.png
Xác minh tài sản, thu nhập cá nhân tại 20 đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; Chưa xác minh được tài sản, thu nhập trong thời hạn 4 năm liên tục, kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 trở về trước.

Không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của người bị điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; đi học hoặc làm việc ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên. Quá trình xác minh sẽ diễn ra trong quý 3 và quý 4 năm 2022.

Xác minh tài sản, thu nhập để phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực …

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *