Xây dựng OpenSea của riêng bạn: Hướng dẫn toàn diện về phát triển thị trường NFT | của Jennifer Kate | Đồng xu | Tháng 2 năm 2023

Rate this post

nhân bản biển khơi

🔥Bản sao OpenSea — Nó là gì?

🔥OpenSea — Tại sao nó là Thị trường NFT lớn nhất?

🔥Tại sao phải tạo một nền tảng giao dịch NFT như OpenSea?

🔥Các tính năng cốt lõi của NFT Marketplace

🔥Các tính năng quản trị của OpenSea Clone Script

🔥Nhiều chế độ khác nhau để kiếm tiền từ thị trường NFT của bạn

🔥Làm cách nào để khởi chạy một thị trường NFT giống như OpenSea?

🔥suy nghĩ sau

Mới giao dịch? Hãy thử bot giao dịch tiền điện tử hoặc sao chép giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *