Xây nhà dưới 7 tầng khi nào không có giấy phép?

Rate this post

Xây nhà dưới 7 tầng khi nào không có giấy phép? Lệ phí để xin giấy phép là bao nhiêu? Phí này có giống nhau giữa các khu vực không? … Bài viết dưới đây của HieuLuat sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc trên của bạn đọc.

Câu hỏi: Chào Luật sư, gia đình tôi chuẩn bị xây mới nhà ở riêng lẻ với số tầng là 5 tầng, tôi nghe nói xây nhà dưới 7 tầng thì không phải xin phép xây dựng, không biết thông tin như vậy có đúng không. đúng không, thưa Luật sư? Trong trường hợp không được miễn xin giấy phép xây dựng thì tôi phải xin giấy phép xây dựng ở đâu và chi phí bao nhiêu?

Chào bạn, với những thắc mắc liên quan đến vấn đề khi nào xây nhà dưới 7 tầng không phép mà bạn đang quan tâm, chúng tôi sẽ giải đáp cụ thể như sau:

Xây nhà dưới 7 tầng khi nào không có giấy phép?

Xin giấy phép trước khi xây dựng là cách hiểu thông thường của chủ đầu tư / chủ sở hữu công trình dự định xây dựng để thực hiện các thủ tục xin giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo). công trình, giấy phép di dời công trình, giấy phép xây dựng có thời hạn) tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định của Luật Xây dựng 2014, Luật Xây dựng sửa đổi 2020, có một số công trình xây dựng không phải xin phép trước khi xây dựng. Đây là các công trình thuộc danh mục tại Điều 89 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, cụ thể như sau:


2. Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng bao gồm:


a) Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp;


b) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước kiểm toán. Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng;


c) Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này;


d) Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến ​​trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. các yêu cầu về an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường;


đ) Công trình quảng cáo không phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;


e) Công trình xây dựng trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch chuyên ngành kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


g) Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng. giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này;


h) Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. ;


i) Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và trong khu vực chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. ; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi và hải đảo trong khu vực chưa có quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, di tích lịch sử – văn hóa;


k) Chủ đầu tư xây dựng các công trình quy định tại các điểm b, e, g, h và i khoản này, trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm i khoản này phải gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng công trình. , hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.


=> Từ các quy định trên có thể thấy, trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng được miễn xin giấy phép xây dựng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, khu vực chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không bao gồm nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa);

+ Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng (trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích). lịch sử – văn hóa theo quy định);

+ Nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

+ Nhà ở riêng lẻ tại vị trí của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nhà ở riêng lẻ xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng / hoặc phù hợp với quy hoạch có liên quan. phẩm chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Vì thế, Khi xây mới nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thì chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ phải xin phép xây dựng, trừ 4 trường hợp chúng tôi đã nêu ở trên như nhà ở dân dụng. xây dựng tại khu vực nông thôn và không thuộc khu vực có quy hoạch đô thị hoặc khu vực đã có quy hoạch xây dựng các khu chức năng, khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn …

Do chúng tôi chưa nhận được đầy đủ thông tin về vị trí và quy hoạch xây dựng của ngôi nhà bạn định xây nên chưa thể có kết luận chính xác về ngôi nhà bạn định xây. Có phải xin giấy phép xây dựng không? Dựa trên những phân tích và giải đáp của chúng tôi ở trên, bạn có thể tự mình đối chiếu với các thông tin về nhà, đất, quy hoạch xây dựng của địa phương để có câu trả lời chính xác.

mài nhà 7 ko xin phép đc

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng là bao nhiêu?

Qua thông tin chúng tôi nhận được từ bạn, không loại trừ việc gia đình bạn cần phải xin giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ của mình trước khi tiến hành xây dựng.

Theo đó, Khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà ở.

Ghi chú: Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình nhà ở riêng lẻ phải lập hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà ở. . Đồng thời, phải nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

Trong đó, thu nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở theo Khoản 6 Điều 3 Thông tư 85/2019 / TT-BTC. Nhà nước thu lệ phí này khi người có yêu cầu hoàn thành thủ tục cấp giấy phép xây dựng được cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Một số ví dụ về mức lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân như sau:

– Thành phố Hà Nội: 75.000 đồng / giấy phép (áp dụng theo Nghị quyết 06/2020 / NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội);

– Thành phố Hồ Chí Minh: 75.000 / giấy phép (áp dụng theo Nghị quyết 18/2017 / NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh);

– Tại Hải Phòng: 75.000 đồng / giấy phép (áp dụng theo Nghị quyết 45/2018 / NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng);

– Tại Đà Nẵng: 50.000 đồng / giấy phép (áp dụng theo Nghị quyết 57/2016 / NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng);

Vì thế, Mỗi tỉnh, thành phố nơi xây dựng nhà ở riêng lẻ sẽ quy định mức lệ phí cấp giấy phép xây dựng khác nhau. Bạn có thể đối chiếu với quy định về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại địa phương mình để có câu trả lời phù hợp. Việc nộp lệ phí và giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho gia đình bạn thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *